Gatunamn Dalbo

Temat för namnsättningen av Dalbo är lövskog. Den längsta lokalgatan har fått namnet Lövskogsgatan, övriga gatunamn baseras av växtligheten för marktypen lövskog.

2018-01-24 fastställdes gatunamnen Lövskogsgatan, Vårfrylegatan, Hönsbärsgatan, Ekbräkengatan, Sävgatan, Skogsstjärnegatan, Violgatan och Kärrviolgatan. Dalbovägen föreslås bli namnet på huvudgatan och bussgatan.

Fastställda cirkulationsplatserna föreslås få namnen Sinksundsrondellen, Rigarondellen och Kärrondellen.

Sidan uppdaterades den 24 oktober 2023