Namn på broar för trafik och cykel samt trafikplatser och cirkulationsplatser

Översikt kartor namn på gatubroar, cykelbroar och cirkulationsplatsre

Luleå kommun har beslutat att ge trafikbroar, cykelbroar och cirkulationsplatser (rondeller) namn för att förenkla trafikinformationen vid utryckningslarm.

Syftet med namnsättningen är bland annat av säkerhetsskäl, det vill säga att utryckningsfordon lättare ska hitta rätt.

Det ska även fungera som lokaliseringshjälp vid till exempel driftstörningar samt vid planering.

Cirkulationsplatser (rondeller) som bidrar till lokaliseringshjälp kommer att förses med skyltar.

Här nedan hittar du kartor där namnen är utsatta och som förstoras om du klickar på dem.

Förteckning över broar och cirkulationsplatser med hänvisning till karta. Pdf, 91.4 kB.

Kartbladen som PDF-filer

Klicka på bilderna nedan för att se varje kartblad som PDF.

Bild 1 Sunderbyn

Bild 1 Sunderbyn

Bild 2 Storheden

Bild 2 Storheden

Bild 3 Porsön

Bild 3 Porsön

Bild 4 Björkskatan

Bild 4 Björkskatan

4A Hällbacken Dalbo Bensbyn

4A Hällbacken Dalbo Bensbyn

bild 5 Centrum/Mjölkudden

Bild 5 Centrum/Mjölkudden

bild 6 Centrum/Kronan

Bild 6 Centrum/Kronan

Bild 7 Hertsön

Bild 7 Hertsön

Bild 8 Bergnäset

Bild 8 Bergnäset

Råneå

Råneå

Sidan uppdaterades den 20 november 2023