Personligt ombud

(thailändska/ภาษาไทย)

สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางจิตและผู้ที่ต้องการคำแนะนำและการสนับสนุน

เราปฏิบัติต่อคุณในฐานะผู้ใหญ่ที่มีความบกพร่องทางจิตระยะยาวที่มีปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งอาจเป็นปัญหาในการค้นหาว่าคุณสามารถรับการสนับสนุนใดจากสังคมหากคุณมีความบกพร่องทางจิต เราทำงานร่วมกับคุณเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและการพึ่งพาตนเองของคุณ ในการพบกันครั้งแรกเราจะสอบถามเกี่ยวกับความปรารถนาและความต้องการของคุณ เมื่อคุณได้ตัดสินใจว่าจะติดต่อเราอย่างต่อเนื่อง เราจะกำหนดเป้าหมายที่คุณต้องการกระทำให้สำเร็จร่วมกับคุณในสภาพแวดล้อมที่คุณรู้สึกว่าปลอดภัย ตัวอย่างของเป้าหมายเหล่านี้ ได้แก่ การหางาน การติดต่อผู้ดูแล หรือการรับการสนับสนุนและความช่วยเหลือจากบริการสังคม ทั้งนี้ ความช่วยเหลือที่เราให้คุณมีขีดจำกัดในเวลานี้

เรามีหน้าที่ในการเก็บรักษาความลับและจะไม่จดบันทึก การติดต่อเราถือเป็นความสมัครใจของคุณ ตัวแทนส่วนบุคคลของคุณไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรือผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ และไม่ได้มาแทนที่มาตรการต่าง ๆ ในภายหลัง

ติดต่อเรา:

ผ่านทาง ศูนย์บริการลูกค้าของเทศบาล Luleå: 0920-45 30 00

อีเมล: po@lulea.se

Sidan uppdaterades den 15 กุมภาพันธ์ 2023