Personligt ombud (meänkieli/meänkielelä)

- Sulle jolla on psyykkinen toimintarajote ja olet tarpheessa saa neuvoja ja tukea

Met käänymä teihin jolla on raavas jolla on pitkäaikanen psyykkinen toimintarajote ja jolla on vaikea saa arkipäivän toimimhaan. Jos on psyykkinen toimintarajote se saattaa olla vaikea ette ottaa selvile mitä tukea yhteiskunta saattaa tarjota. Met olema töissä sinun kans ette lisätä sinun osalistumista ja ommaa ittenäisyyttä. Ensi kohtauksessa met mememä läpi sinun toivomukset ja tarpheet. Kun sie olet saanu päätöksen jatkuvasta kontaktista meitten kans sillon met yhessä määrittelemä net tavotheet mitä sie haluat saavuttaa, miljöössä joka on turvalinen sulle. Se saattaa esimerkiks olla ette löytää työpaikan, saa hoitokontaktin eli saa sosiaalipalvelun tukea ja insatsia. Se apu mitä met saatama antaa on aijassa rajotettu.

Meilä on vaitiolovelvolisuus ja met emmä kirjota sjurnaalia. Ottaa yhteyttä meihin on vapaehtoista. Henkilökohtanen ombyyti ei ole mikhään insatsi joltaki viranomhaiselta eli hoijonantajalta ja ei korvaa heitten insatsia.

Kontaktaa meitä:

Luulajan kunnan Asiakaskeskuksen kautta: 0920-45 30 00

E-posti: po@lulea.se

Sidan uppdaterades den 15 February 2023