Personligt ombud på fler språk

För dig som har en psykisk funktionsnedsättning och är i behov av råd och stöd

Vi vänder oss till dig som är vuxen med långvarig psykisk funktionsnedsättning och som har svårt att få vardagen att fungera. Om man har en psykisk funktionsnedsättning kan det vara svårt att ta reda på vilket stöd som finns att få i samhället. Vi jobbar tillsammans med dig för att öka din delaktighet och självständighet. Vid första träffen går vi igenom dina önskemål och behov. När du fått ett beslut om fortsatt kontakt med oss så formulerar vi tillsammans de mål du vill uppnå, i en miljö som känns trygg för dig. Det kan till exempel vara att hitta en sysselsättning, få en vårdkontakt eller stöd och insatser från socialtjänsten. Den hjälp vi kan ge dig är tidsbegränsad.

Vi har tystnadsplikt och skriver inte journaler. Att ta kontakt med oss är frivilligt. Personligt ombud är ingen insats från någon myndighet eller vårdgivare och ersätter inte insatser från dessa.

Kontakta oss:

Via Luleå kommuns Kundcenter: 0920-45 30 00

Mejl: po@lulea.se

Sidan uppdaterades den 15 februari 2023