Akut hjälp

Alla invånare i Luleå kan vända sig till socialtjänsten för att få stöd och hjälp i svåra situationer. Det kan handla om tillfälligt ekonomiskt stöd, problem med missbruk eller ett psykiskt funktionshinder. Det kan också handla om frågor som rör barn och ungdomar.

Akut hjälp på dagen

Om du är i behov av akut social hjälp eller om ditt ärende rör ett barn och du vill ha rådgivning eller göra en anmälan så kontaktar du Luleå kommun på 0920-45 30 00.

Akut hjälp kvällar, nätter och helger

Den sociala beredskapen avser i första hand barn som far illa eller behöver skydd. Vuxna som inte kan ta hand om sig själv och våld i nära relation.

Stöd och krisjourer

112

Hit ringer man om man är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång. Beroende på vad det gäller så kan man få hjälp av ambulans, brandkår eller polis.

114 14 är polisens telefonnummer för ärenden som inte är akuta, exempelvis en polisanmälan. Man kan ringa hit var man än är i landet och bli kopplad till närmaste polismyndighet. Om man är utomlands och vill ringa polisen så ringer man 0046-77-114 14.

Sjukvårdsrådgivningen 1177

Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Här arbetar sjuksköterskor med hög kompetens och lång erfarenhet. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.

Psykiatrisk akutmottagning 0920-28 27 28

Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp vänder du dig till psykiatrisk akutmottagning. Den har öppet dygnet runt.

Barnens hjälptelefon Bris 116 111

Till Bris kan man ringa om man vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Bris vuxentelefon om barn 077-150 50 50

Bristar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn.

​Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Man kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Brottsofferjouren 0200-21 20 19

Brottsofferjouren ger stöd till personer som har utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer.

Nationella hjälplinjen 020-22 00 60

Hit kan man ringa om man har en psykisk kris eller befinner sig i en annan svår livssituation för att få rådgivning och stöd.