Akut hjälp

Alla som vistas i Luleå kommun kan vända sig till socialtjänsten för att få stöd och hjälp i svåra situationer. Det kan handla om behov av mat, pengar eller tillfälligt boende, problem med missbruk eller ett psykiskt funktionshinder. Det kan också handla om frågor som rör barn och ungdomar.

Akut hjälp på dagen

Kontakta socialtjänsten via Luleå kommuns kundcenter 0920-45 30 00, vardagar kl. 8-17

Akut hjälp kvällar, nätter och helger

Ring 112 och fråga efter socialtjänstens myndighetsberedskap.

Stöd- och krisjourer

SOS Alarm - 112

Nödnumret 112 ska användas vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö. En nödsituation är när du snabbt behöver hjälp från ambulans, räddningstjänst, polis, flyg-, sjö-, fjällräddning, jourhavande präst eller giftinformation.

Polisen - 114 14

Ring 114 14 för alla ärenden som inte handlar om pågående eller nyligen inträffade brott och händelser. Det är öppet dygnet runt, alla dagar under året.

Sjukvårdsrådgivningen - 1177

Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Här arbetar sjuksköterskor med hög kompetens och lång erfarenhet. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.

Psykiatrisk akutmottagning 0920-28 27 28

Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp vänder du dig till psykiatrisk akutmottagning. Den har öppet dygnet runt.

Barnens hjälptelefon Bris 116 111

Om du är barn och vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Bris vuxentelefon om barn 077-150 50 50

Om du är vuxen och behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn.

​Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

En nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Du kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Kvinnojouren 0920-22 22 23

Vi har en telefonjour som har öppet årets alla dagar och ett skyddat boende för kvinnor och barn som utsätts för våld. Vi erbjuder samtal och stöd till kvinnor och tjejer med utgångspunkt hjälp till självhjälp.

Brottsofferjouren 0200-21 20 19

Ger stöd till dig som har utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer.

Sidan uppdaterades den 22 december 2023