Fakta och statistik

Här hittar du fakta om Luleå kommun, medborgarundersökningar, årsredovisningar och strategisk plan och budget, befolkningsstatistik och jämförelser om hur Luleå kommun placerar sig inom ett antal områden jämfört mot andra kommuner.

Befolkningsstatistik om befolkning, skolområden och upptagningsområden, befolkningsprognos och historiska data.

Luleå kommun genomför olika undersökningar och enkäter som berör medborgarna.

Luleå är residensstad i Norrbottens län som utgör nästan en fjärdedel av Sverige. Det betyder att det är här som landshövdingen bor och länsstyrelsen finns. Luleå stift omfattar både Norrbotten och Västerbotten.

Kommun- och regiondatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och regioner. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter.

Våra övergripande mål visar Luleå kommuns långsiktiga uppdrag i förhållande till Vision Luleå 2040 Länk till annan webbplats.. Målen, som från början skulle gälla till 2050, beslutades av kommunfullmäktige 2019-04-23. I oktober 2021 höjdes ambitionsnivån med 10 år av kommunfullmäktige och målåret flyttades från 2050 till 2040.

Sidan uppdaterades den 16 januari 2023