Norra Hamn

Befolkningsstatistik

Här hittar du statistik om folkmängden i kommunen och per skolområden, upptagningsområden samt nyckelkodsområden. Befolkningsprognos och historiska data finns också presenterat.

Luleå Kommun

Invånare

79 352

Födda

655

Döda

794

Födelsenetto

-139

Inflyttning

3 788

Utflyttning

3 554

Flyttnetto

234

Justeringspost

13

Befolkningsökning

108Folkmängd per kvartal :


2023-03-31, Kvartal 1

79 225

2023-06-30, Kvartal 2

79 094

2023-09-30, Kvartal 3

79 409


Områdesvis befolkningstatistik

Avsnittet innehåller befolkningsstatistik, 2022-12-31, för statistiskområden i Luleå kommun. Områdena är indelande efter nyckelkodsystemet, Nyko, där Nyko6 täcker de minsta geografiska områdena och Nyko2 täcker de största områdena. Statistik finns i tillgänglig i Excel/.xlsx-format samt Adobe/.pdf-format.

Befolkningsprognos

Den senaste befolkningsprognosen över Luleå kommun och per bostadområden samt skolans upptagnings- och skolområden.

Rapport om befolkningsutvecklingen under 2021 samt befolkningsframskrivning till och med 2031: Befolkningsprognos 2022 - Rapport Pdf, 559.3 kB.

Befolkningsprognoser:

Kommunprognos.xlsx Excel, 10.3 kB.  Kommunprognos.pdf Pdf, 128.5 kB.

Historisk befolkningsutveckling

Den kommunala befolkningsutvecklingen från 1968-2022

Sidan uppdaterades den 18 mars 2024