Vision Luleå 2040

"Luleå 2040. Vi lever ett rikt och utvecklande liv i en viljestark och växande region. Vid Bottenvikens kust finns plats för både och; närhet och utrymme, stad och land, bredd och spets, vita vidder och ljusa sommarnätter, naturens värden och dess möjligheter. Med ett naturligt nytänkande och ett friskt flöde av intryck, kunskap och utbyten skapar vi en hållbar förnyelse. Det gör oss till en av de viktigaste svenska kustregionerna och en förebild nationellt och internationellt."

Så lyder Vision Luleå 2040. Visionen, som antogs politiskt 2008, handlar om att skapa ett attraktivt Luleå som är hållbart över tiden. Läs dokumentet Vision Luleå 2040 Pdf, 4.8 MB. och de olika framtidsbilderna för Luleå.

Övergripande mål till 2040

Kommunen har antagit nio övergripande mål till 2040.

Om hållbarhet

Hållbarheten delas upp i tre delar som är lika viktiga och sinsemellan beroende av varandra. Den sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarheten.

Social hållbarhet

Målet om ett gott liv och en god livsmiljö. Livskvalitet bygger på möjligheten till delaktighet och sammanhang samt på förutsättningarna för trygghet och en god hälsa.

Ekonomisk hållbarhet

Innebär en bra ekonomi som medel för att kunna nå det goda livet. Ekonomisk tillväxt är en av förutsättningar för välfärd och behövs för att säkra människors jobb, försörjning och sociala trygghet.

Ekologisk hållbarhet

Handlar om att allt vi gör måste rymmas inom ramen för ekosystemets gränser. Att naturen är ren och frisk så den kan ge oss olika tjänster som bär, upplevelser, dricksvatten med mera.

Riktningarna

Syftet med riktningarna är att visa vad som är avgörande att prioritera halvvägs till visionen. De gäller för det geografiska området Luleå och samlar fler aktörer än kommunen. De visar hur visionens hållbara utveckling ska uppnås. De ska styra kommunens arbete med visionen och påverka kommunens uppdrag som samhällsbyggare, attraktionsskapare och servicegivare.

Översiktsplan och utvecklingsplaner gör visionen konkret

Kommunen arbetar för att nå visionen med hjälp av utvecklingsplaner för att skapa hållbara stadsdelar och byar. Dessa hänvisar till den politiskt antagna översiktsplanen.

Sidan uppdaterades den 17 december 2021