Klimatneutralt Luleå 2040

År 2040 ska Luleå inte ha någon påverkan på klimatet. Hur tar vi oss dit? Forskningen visar att det är väldigt bråttom att hejda jordens uppvärmning, men att det går.

Kommunens klimatmål

Jordens medeltemperatur har ökat med cirka 1,1 grader celsius. Det är viktigt att ökningen inte stiger över 1,5 grader, för att behålla möjligheten till en framtid där vi kan producera mat och leva i en stabil omvärld. För att uppnå det behöver samhället minska utsläppen i snabb takt.

Kommunens mål är att Luleå som ort inte ska ha någon påverkan på klimatet år 2040. Det innebär att allt som försiggår inom kommunens gränser ska ske utan att orsaka tillskott av växthusgaser till atmosfären.

Läs mer om kommunens hållbarhetsmål.

Strategiskt klimatarbete

Luleå kommun arbetar strategiskt med klimatfrågan främst genom att minska klimatpåverkande utsläpp i Luleå. Kommunen planerar också för anpassning till ett förändrat klimat.

Koldioxidbudget

Utsläppen i Luleå behöver minska med 16 % varje år. Det framgår av kommunens koldioxidbudget. Budgeten visar det antal ton växthusgaser som kan släppas ut inom kommunens gränser från och med 2023, om vi vill bidra till 1,5-gradersmålet i Parisavtalet.

Läs mer om Luleå kommuns koldioxidbudget.

Fem områden

Fem områden att minska utsläppen

Kommunen arbetar för att minska klimatpåverkan både i sina egna verksamheter och i Luleå som ort. Utsläppsminskningarna kan delas upp på fem områden.

Transporter

Innebär lösningar för minskat resande och minskade transporter med fossila drivmedel, ökad gång-, cykel- och kollektivtrafik och övergång till förnybara bränslen.

transporter

Byggnader

Innebär hållbart byggande och effektiv användning av befintliga byggnader. Kommunen erbjuder dig som privatperson kostnadsfri energi- och klimatrådgivning.

Fysisk planering

Innebär att staden ska byggas för ett hållbart vardagsliv och den fysiska utvecklingen ska ske utan att klimatet påverkas.

Energi

Innebär effektiv användning av energi, övergång till förnybar och återvunnen energi och effektiv styrning och lagring av energi.

Konsumtion

Innebär hållbar upphandling inom kommunens verksamheter och samverkan med handel och näringsliv i Luleå för att nå en cirkulär ekonomi.

Samverkan inom kommunkoncernen

Inom Luleå kommun arbetar i dag flera verksamheter med att på olika områden minska vår påverkan på klimatet. Fram till nu har vi jobbat på var sitt håll i var sitt stuprör. Från och med 2022 jobbar vi istället tillsammans i det förvaltnings- och bolagsöverskridande nätverket Klimatsmart såklart! Läs mer om Klimatsmart såklart.

Vad kan jag göra som privatperson?

Kommunen erbjuder dig som privatperson kostnadsfri energi- och klimatrådgivning för din bostad. Vill du cykla mer, testa en elcykel eller lådcykel? Besök Cykelbiblioteket. Bryt din nykonsumtion genom att handla återbruk och second, till exempel på Hållbarhetshuset Länk till annan webbplats. eller Secondhandbutiken Samlat Länk till annan webbplats..

Kontakt

Har du frågor eller idéer och vill komma i kontakt med någon som arbetar med klimatfrågan på Luleå kommun? Skicka e-post till klimat@lulea.se.

Luleå klimatsäkrar 2040

På gång just nu