Förskola och fritidshem

Det finns olika former av omsorg för ditt barn: förskola och fritidshem. I Luleå finns också en mötesplats för dig som är hemma med ditt barn.

Förskola för barn 1–5 år

Förskolan är det första steget i det svenska utbildningssystemet. Det är en pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1-5 år vars föräldrar arbetar, studerar, är föräldralediga eller aktivt söker arbete. I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare som har i uppdrag att främja barns lärande utifrån de mål och riktlinjer som anges i förskolans läroplan och i skollagen. Förskolan är det första steget i det svenska utbildningssystemet.    

Förskolans verksamhet ska lägga grunden för det livslånga lärandet. Den ska vara trygg, rolig och lärorik. Lärandet ska baseras på såväl samspel mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling.    

Tvåspråkig verksamhet - förskola på finska, meänkieli och nordsamiska

Luleå är förvaltningskommun i finska, meänkieli och samiska. Charlottendals förskola är en tvåspråkig förskola med avdelningar som är finsktalande, meänkielitalande och nordsamisktalande.

Allmän förskola

Alla barn tre till fem år har rätt till allmän förskola. Allmän förskola innebär 525 timmar avgiftsfri plats i förskola. Det motsvarar 15 timmar per vecka under skolans läsår. Allmänna förskolan följer skolans läsårsplan, vilket innebär att platsen inte får nyttjas under skolans lov.

Du kan ansöka om plats från höstterminens start det år då barnen fyller tre år. Ansökan görs på särskild blankett.

Omsorg på obekväm arbetstid (ob-omsorg)

För dig som behöver barnomsorg på kvällar, nätter eller helger finns Luleå OB-omsorg i centrala Luleå. Förskolan erbjuder barnomsorg dygnet runt för barn som är inskrivna i förskola eller fritidshem. För barnomsorg på obekväm arbetstid debiteras ingen extra avgift.

Öppettider

Förskolan har öppet vardagar tolv timmar med start från kl. 06.00 om behov finns. Lokala avvikelser från ramtiden kan förekomma i överenskommelse med verksamhet.

Förskolor håller inte öppet under helgdagar samt midsommarafton, julafton, nyårsafton.

Vid kompetensutvecklingsdagar (så kallade stängningsdagar) för personal i förskola kan tillfällig omsorg erbjudas i upptagningsområdet om du som förälder inte själv kan ordna detta.

Luleå OB-omsorg (barnomsorg på obekväm arbetstid) har andra öppettider. OB-omsorgens öppettider

Barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Är ditt barn i behov av särskilt stöd, kontakta rektor på ditt barns förskola.

Öppen mötesplats för barn 0-6 år

För dig som är hemma med ditt barn finns en öppen mötesplats där barn tillsammans med vuxna har tillgång till olika aktiviteter. Miljön uppmuntrar till lek och lärande och här ges tillfällen till möten mellan föräldrar. Personal finns också i lokalen. Verksamheten är kostnadsfri.  

Fristående förskolor

Förutom kommunala förskolor finns även ett antal fristående förskolor i Luleå.

Information about preschool in other languages  

Fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen de år då de fyller 13 år. Uppgiften är att komplettera utbildningen i skolan och erbjuda ditt barn en meningsfull fritid och rekreation. Tillsammans bidrar skola och fritidshem till elevernas allsidiga utveckling och lärande. Fritidshemmet ska organiseras så att det möjliggör för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera.

Kontakt

Kundcenter
0920-45 30 00
Ange barnets namn, personnummer och er fråga för snabbare handläggning

Postadress: Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen, 971 85 Luleå

Besöksadress: Luleå kommuns servicecenter, Timmermansgatan 25.

Sidan uppdaterades den 2 juli 2024