Jobba i förskolan

I förskolorna i Luleå kommun lägger vi grunden för barnens livslånga lärande. Här jobbar legitimerade förskollärare och yrkesutbildade barnskötare. I samspel med kollegor och barn skapa vi en pedagogisk miljö som är trygg, rolig, lärorik och anpassad till individen.

Vi arbetar i team i en miljö som präglas av kreativitet och nyfikenhet. Medarbetare har möjlighet att tillhöra olika nätverk och förskolan i Luleå har ett eget kompetenscentrum.

Personal på förskolan ute på lekplatsen

“Ett yrke som får dig att växa. Du är med och skapar goda förutsättningar för framtidens medborgare” - Tobias Skogsberg

Utbildning

Förskolan är den första skolformen i det svenska skolsystemet. Förskolans uppdrag beskrivs i Skollagen och förskolans läroplan. Förskolans arbete utgår från målen i läroplanen som bland annat handlar om demokrati, språk, matematik och naturvetenskap. I förskolan är också barnens omsorg och trygghet viktig och möjliggör att barnens vårdnadshavare kan arbeta eller studera.

Nyfikenhet och kreativitet

Barn är nyfikna och kreativa. De blir dina samarbetspartners i arbetet tillsammans med kollegor. Det är en rolig utmaning att bygga upp pedagogiska miljöer som främjar barnens nyfikenhet och kreativitet. När du jobbar i förskolan håller du dig ung i sinnet.

Förskolan för en hållbar värld där medskapande, kreativitet och lustfyllt lärande ger växkraft.

Likvärdighet

I förskolan har du ett samhällsviktigt jobb. Du arbetar med att ge en grund för framtidens medborgare och få barnen att uttrycka sig och utvecklas. I förskolan i Luleå kommun arbetar vi aktivt med likvärdighet - att alla förskolor ska ha likvärdig kvalitet och att alla barn ska ha en likvärdig grund att stå på när de börjar i grundskolan oavsett förutsättningar. Likvärdighet genomsyrar hela förskolans verksamhet, och vi har utvecklade stödsystem som underlättar det arbetet.

Förskolelärare som arbetar med likvärdig utbildning.

Visste du att:

  • Det finns 52 olika kommunala förskolor i Luleå med cirka 750 anställda mellan 18 och 69 år.
  • Varje läsår har vi sex kvalitetsdagar för skolutveckling.
  • Det finns olika nätverk som kan stötta personalen samt ett kompetenscentrum.
  • Vi genomför stora satsningar på kompetens och har ett flertal utbildningar för medarbetare.
  • I Luleå kommun har du 2200 kronor i friskvårdsbidrag som anställd. Du får också arbetskläder när ju arbetar i förskolan.

Gemenskap

När du arbetar i förskolan är du aldrig ensam. Vi arbetar i team med olika kompetenser och även rektorer leder gemensamt i förskoleområdena. Vi stödjer varandra, nyttiggör varandras kompetenser och delar upp barnen i mindre grupper för olika aktiviteter. I kommunen har vi en lång erfarenhet av att driva förskolor och har väl fungerande stödsystem och utvecklingsmöjligheter för medarbetare. I Luleå kommuns förskolor får medarbetare regelbundet delta i utbildningar och kompetenshöjande insatser.

Tre rektorer som arbetar på förskolan

Valmöjligheter och variation

Som medarbetare i förskolan har du ett varierande arbete. Du får arbeta inomhus och utomhus och med barn i olika åldrar. Det finns 52 kommunala förskolor i Luleå med samma läroplansuppdrag men med olika profiler och olika sätt att arbeta.

I kommunen finns också en förskola på de nationella minoritetsspråken meänkieli, nordsamiska och finska. Där vävs kulturarv och språket naturligt in i den pedagogiska verksamheten. Det går också att arbeta inom OB-omsorgen. En verksamhet som bedrivs på kvällar, helger och nätter för barns vars vårdnadshavare arbetar obekväm arbetstid. Vill du vidareutbilda dig så finns det möjlighet att jobba med till exempel konstnärliga uttryckssätt . Barn har 100 språk!

Förskollärare som arbetar på förskolan för nationella minoriteter
Förskollärare på isvägen i Luleå

Digital teknik

På förskolan är analoga såväl som digitala läromedel lika viktiga. Vi läser böcker för barnen och arbetar med digitala verktyg. Vi arbetar pedagogiskt med robotar, barnen får lära sig programmera och vi filmar med greenscreen. Barnen får tidigt träna sig i att vara producenter och medvetna konsumenter. Är du intresserad av digital teknik har vi också stödsystem uppbyggt för det.

Förskollärare med digital teknik

Sociala och kulturella möten

Vi är en arbetsplats som främjar mångkulturalitet i verksamheten med barnen. Barnen och personalen har olika ursprung och modersmål precis som världen utanför förskolan. Förskolan är en social och kulturell mötesplats, där barn ska få utveckla förståelse för kulturell mångfald och förberedas för ett liv i en alltmer internationaliserad värld som baseras på allas lika värde och respekt.

Förskollärare på skolgård

Intresserad av arbete i förskolan - hör gärna av dig!

Annica Backman, skolchef förskolan
E-post: annica.backman@skol.lulea.se

Maria Stark, utvecklingsledare förskolan
E-post: maria.stark@skol.lulea.se

Lediga jobb i Luleå kommun

Det här erbjuder Luleå kommun

Förskolan använder sig av Student Consulting för korttidsvikariat. Korttidsvikariat kan sedan leda till längre vikariat och intresse för att utbilda sig för arbete i förskolan. Kontakta gärna Student Consulting Länk till annan webbplats..

Sidan uppdaterades den 27 februari 2024