Parkera i Luleå

Parkeringshänvisning i Luleå

I Luleå centrum hittar du ca 3000 parkeringsplatser, både längs gator och i parkeringshus. Du kan betala på plats eller bekvämt via en app i din mobiltelefonen.

I Luleå kommun gäller trafikförordningens reglerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om inget annat är meddelat genom skyltning och i lokala trafikföreskrifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det råder parkeringsförbud i centrum förutom på anvisade parkeringsplatser. På övriga platser får du endast stanna för lastning/lossning eller på-/avstigning.

I bostadsområden ska fordon parkeras på egen fastighet eller på förhyrd plats. Det är inte tillåtet att använda kommunens mark för långtidsuppställning.

Övervakningen av gatuparkering sköts av Securitas Sverige AB, tfn 0920-45 39 76 på uppdrag av Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen. 

Övervakningen av kommunens parkeringshus sköts av Q-park AB, tfn 0771-96 90 00.

Återställ
Parkeringsavgifter och öppettider parkeringshus
Återställ
Betala med din mobil
Återställ
Kommunala Parkeringshus
Återställ
Parkeringskort Gatumark
Återställ
Kommunala parkeringsplatser i centrum
Återställ
Parkera med din elbil
Återställ
MC-parkering
Återställ
Parkera husbil i Luleå
Återställ
Parkering för rörelsehindrade
Återställ
Felparkering
Återställ
Fordonsflytt
Återställ
Parkeringsplan för gatumark 2019
Återställ
Parkeringsnorm för cykel och bil på tomtmark