Parkering i Luleå

I Luleå centrum hittar du ca 3000 parkeringsplatser, både längs gator och i parkeringshus. Du kan betala på plats eller bekvämt via en app i din mobiltelefonen.

Kulturens hus P-garage stängt den 6 juni för målning

Avgifter

Zonkarta över avgiftsgränser för gatumarksparkering

Avgifter gatumarksparkering

Varierar mellan 10 kr och 18 kr timmen, se kartan för parkeringszoner

 • måndag-fredag 09.00-18.00
 • lördagar 09.00-15.00
 • söndagar gratis

Det framgår av parkeringsskyltar om det är avgiftsbelagd plats eller inte. Klicka på kartan ovan för att förstora den. OBS! Parkering är tillåten max 24 timmar i följd om inget annat är angivet!

Kulturens Hus parkeringsgarage

 • måndag-söndag 06.00 - 18.00, 12 kronor timmen
 • övrig tid 6 kronor timmen

Öppettider: måndag - lördag 06.00 - 24.00, söndag 10.00 - 24.00

Karpen parkeringshus

 • måndag-lördag 12 kronor timmen
 • söndag avgiftsfritt
 • 1 maj till 31 oktober: 40 kronor per dygn
  1 november till 30 april: 60kronor per dygn

Öppettider: måndag - söndag 06.00 -22.00

Elektroniska parkeringskort gäller inte i parkeringshusen.

Betala din parkering

Som ett komplement till övriga betalningssätt kan du även betala parkeringsavgiften genom att använda appar i din smartphone eller skicka ett sms.
Vill du använda app behöver först ladda ner applikationerna via App Store eller Google Play.

Luleå kommun erbjuder parkering med följande system:

Parkeringsvakterna kan sedan genom sina handterminaler se om biljettfria bilar har betalat avgiften.

Vi rekommenderar att du väntar med betalningen tills du vet vilken plats och zon du ska stå på eftersom att olika zoner kräver olika avgifter, 10, 12  eller 18 kronor per timme. Betala innan du lämnar bilen.

Felanmälan

Har du problem kontakta:

 • E-parkeras kundtjänst: 010-101 31 10
 • Flowbird kundtjänst: 010-601 75 00
 • Parkster kundtjänst: 0775-33 30 30
 • Easy Park kundtjänst: 0770-11 22 00
 • Mobill kundtjänst: 010-207 80 33

Övriga ärenden kontakta parkeringsvakterna, 0920-45 39 76.

Elektroniskt årskort för gatumarksparkering köper du via länkarna nedan. OBS! gäller inte parkeringshus.

Parkeringskort kan användas som ett alternativ till att betala avgift i p-automat på de avgiftsbelagda allmänna p-platserna enligt Luleå kommuns lokala trafikföreskrifter.

Observera! Det elektroniska parkeringstillståndet kontrolleras via bilens registreringsnummer och du behöver inte längre ha kortet i framrutan.

Kostnad årskort

 • Avgiften för ett parkeringskort är 7 200 kr/år och kort (inklusive moms).

Kortet betalas för ett år i taget. Angiven parkeringstid för parkeringsplatsen gäller.

På parkeringsplatser där ingen tid är angiven gäller parkering max 24 timmar i följd.

OBS! På fastighetsmark gäller inte dessa kort.

Elektroniskt parkeringskort för gatumarksparkering köper du via länken nedan. OBS! gäller inte parkeringshus.

Ansökan om tillfälligt parkeringskort för företag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I fritextrutan ska du ange faktureringsuppgifter, parkeringsautomatens nummer där du önskar stå.

Månadskort för hantverkare

Månadskort kan endast sökas av företag för tillfällen då de behöver ha sitt fordon nära för att kunna utföra arbetet och denna möjlighet till uppställning saknas på kvartersmark.

Får endast användas av det fordon som angivits på tillståndet. Ska vara knutet till visst område/gata och parkeringsplats, utpekad p-automat.

Giltigt en månad och kan förlängas med högst en månad till.

Kortet är giltigt vardagar under max 24 timmar i följd oberoende av hur parkeringsplatsen är tidsreglerad i övrigt.

Kortet kostar 500 kr per månad (inklusive moms).

Observera! Det elektroniska parkeringstillståndet kontrolleras via bilens registreringsnummer och du behöver inte längre ha kortet i framrutan.

Mer information om parkering under flikarna nedan

Från vägmärkesförordningen Märket anger en anläggning för extern laddning med elektrisk energi för fordons framdrivning.

Kommunens laddplatser

Karpens parkeringshus.
Det finns åtta platser för elbilar och plugin hybridbilar i Karpens parkeringshus på plan 0 och plan 1.

Kulturens Hus
I Kulturens Hus parkeringsgarage finns ytterligare fyra laddplatser på plan 1.

Strand parkering
På Strand parkering finns två laddplatser bredvid pumphuset.

Pontusbadet
På parkeringen bakom Pontusbadet finns två laddplatser vid betalautomaten.

Det är inte tillåtet att parkera för andra fordon

Det innebär att parkering inte är tillåten för bilar som enbart drivs med bensin, diesel, etanol, gas eller en kombination av dessa. Det gäller även för de elhybrider som laddar under färd och inte via stolpe.

Sökbara laddplatser på nätet

På parkeringen, vid det gamla färjeläget nedanför Hälsans hus, finns möjlighet för husbilsgäster att parkera.

Särskilda parkeringsplatser för husbilar finns i centrala Luleå vid Lule älv, endast 10 minuters promenad från nöjesliv och handel. Längst ned på Repslagargatan.

1 maj - 30 september är det tillåtet att parkera sju dygn i följd. Övrig tid är det tillåtet att parkera fyra timmar i följd.

Det finns sex parkeringsplatser som är särskilt avsedda för husbil.

Husbilar får även parkera på vanliga parkeringsplatser i centrum. Det är även tillåtet att parkera över två parkeringsplatser.

För den som vill långtidsparkera sin husbil rekommenderar vi Luleås campingområden eftersom kommunens husbilsparkering inte kan tillgodose tömning av tankar och påfyllning av vatten eller el.

Se den interaktiva kommunkartan Länk till annan webbplats.

För MC-parkeringar på gatumark gäller samma regler och avgifter som för personbilar.

Om man löser automatbiljett ska biljetten alltid finnas väl synlig på motorcykeln. Annars är parkering via din mobil ett praktiskt alternativ för motorcyklar om man vill undvika att biljetten blåser bort eller på annat sätt försvinner. Läs mer här på sidan om att betala med din mobil.

Det är tillåtet att parkera mer än en motorcykel på varje parkeringsplats, dock behöver avgift endast erläggas för ett fordon.

Du som är rörelsehindrad och bor i Luleå kommun kan ansöka om ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Ansök på blankett

Ett parkeringstillstånd gäller under viss tid. Kom ihåg att vara ute i god tid om du ska förnya ditt parkeringstillstånd.

På centrumhalvön finns drygt 3000 allmänna parkeringsplatser för besökare. Drygt hälften av dessa finns på gatumark och resten i parkeringshusen.

Gatumarksparkering är de skyltade avgiftsbelagda parkeringsplatserna i centrala Luleå.

Du kan betala din parkering via betalkort eller betalningsapp i din mobil, se fliken "Betala med din mobil" nedan.

Övervakningen av gatuparkering sköts av Securitas Sverige AB, telefon 0920-45 39 76 på uppdrag av Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen. 

OBS! Parkering är tillåten max 24 timmar i följd om inget annat är angivet!

Övervakningen av kommunens parkeringshus sköts av Securitas
Telefon: 0771-10 10 11.

Kulturens hus

Parkeringen i Kulturens hus är byggd i två plan med 180 platser. Infart till parkeringshuset finns från Skomakargatan. När du väljer att parkera här är bilen alltid varm på vintern och sval på sommaren. Här betalar du endast för den tid du står.

Det finns fyra laddstationer för elbilar och plug-in-hybridbilar på plan ett. Avgift för dessa ingår idag i den vanliga timtaxan.

Öppettider: måndag - lördag 06.00-24.00, söndag 10.00-24.00.

Avgift: måndag-söndag 7-18, 12 kr/timme, övrig tid, 6 kr/timme.

Parkeringshuset Karpen

Parkeringshuset Karpen har ca 700 parkeringsplatser, alla med motorvärmare. Du betalar för den tid du står parkerad.

OBS! Plan 2 och 3 har delvis förhyda platser.

Det finns fyra laddstationer för elbilar och plug-in-hybridbilar på plan 0 och 1. Avgift för dessa ingår idag i den vanliga timtaxan.

Öppettider:
måndag-söndag 06.00-22:00

Avgift:
12kr/ timmen

1 maj-31 oktober: 40kr/dygn
1 november - 30 april: 60kr /dygn

Avgiftsfritt söndagar.

Även elbilsparkering

Vid frågor kontakta kundservice: 0920-45 30 00

Regler kring parkering

Nya lokala trafikföreskrifter beslutades av infrastruktur- och servicenämnden den 23 november. De områden och gator som berörs är Kronanområdet, Exercisvägen, Krondalsvägen, Södra Kungsgatan, Småbåtsgatan och Bangårdsgatan.

Dessa författningar träder i kraft den 24 november 2023. Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller parkera där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen. 

Kronan

På samtliga vägar inom Kronan enligt kartbild får fordon inte parkeras.

Exercisvägen

På markerade sträckor på Exercisvägen mellan Krondalsvägen och Lottagatan enligt kartbild får fordon parkeras under högst 2 tim i följd mot avgift under tiden vardag utom vardag före sön- och helgdag klockan 09.00 - 18.00 och vardag före sön- och helgdag klockan 09.00 - 15.00.

Krondalsvägen

På markerade sträckor på Krondalsvägen mellan Lottagatan och Exercisvägen enligt kartbild får fordon parkeras under högst 2 tim i följd mot avgift under tiden vardag utom vardag före sön- och helgdag klockan 09.00 - 18.00 och vardag före sön- och helgdag klockan 09.00 - 15.00.

Södra Kungsgatan

På markerade sträckor på Södra Kungsgatan mellan Södra hamnleden och Småbåtsgatan enligt kartbild får fordon parkeras under högst 2 tim i följd mot avgift under tiden vardag utom vardag före sön- och helgdag klockan 09.00 - 18.00 och vardag före sön- och helgdag klockan 09.00 - 15.00.

Småbåtsgatan

På markerade sträckor på Småbåtsgatan enligt kartbild får fordon parkeras under högst 2 tim i följd mot avgift under tiden vardag utom vardag före sön- och helgdag klockan 09.00 - 18.00 och vardag före sön- och helgdag klockan 09.00 - 15.00.

Bangårdsgatan

På markerade sträckor på Bangårdsgatan enligt kartbild får fordon parkeras under högst 2 tim i följd mot avgift under tiden vardag utom vardag före sön- och helgdag klockan 09.00 - 18.00 och vardag före sön- och helgdag klockan 09.00 - 15.00.

Handläggning av fordonsflyttsärenden sköts av Securitas parkeringsvakter.

Vid frågor kontakta: 010-470 15 14


I Luleå kommun gäller trafikförordningens regler Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om inget annat är meddelat genom skyltning och i lokala trafikföreskrifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Luleå centrum är reglerat som ett parkeringsförbudsområde. Det innebär att parkering endast är tillåten på anvisade parkeringsplatser, men lastning/lossning samt av- och påstigning är tillåtet.

I bostadsområden ska fordon parkeras på egen fastighet eller på förhyrd plats. Det är inte tillåtet att använda kommunens mark för långtidsuppställning.

Felparkering

De grundläggande reglerna är:

Du får inte stanna eller parkera;

 • 10 m före eller efter en korsning
 • på en gång- eller cykelbana
 • 10 m på eller före korsande cykel- eller gångbana
 • 10 m före eller på ett övergångsställe
 • parkeringsplats avsedd för rörelsehindrade

Du får inte parkera;

 • mot färdriktningen
 • på allmän plats inom tättbebyggt område som är terräng det vill säga allt som inte är väg eller parkeringsyta
 • på en gågata eller gångfartsområde
 • på en väg framför infarten till en fastighet
 • på en huvudled
 • bredvid ett fordon som stannats eller parkerats längs körbana

Felparkeringsavgifter

Det finns fyra avgifter vid felparkering.

 • Avgiften är 1 300 kr för felaktig parkering på plats för viss trafikantgrupp eller fordonsslag, till exempel parkeringsplats för rörelsehindrade.
 • Avgiften är 1 000 kr för allvarliga förseelser som exempelvis om du stannar eller  parkerar på eller för nära (10 m) övergångsställe, på gång- eller cykelbana, för nära korsning eller på stannaförbud.
 • Avgiften är 650 kr vid felparkering mot färdriktning, p-förbud och i terräng.
 • Avgifter är 450 kr vid parkering på markerad parkeringsplats om du inte har betalt avgift eller stått längre än tillåten tid.

I Trafikförordning (1998:1276) finns alla regler och bestämmelser hur vi ska uppträda och parkera i trafiken. Reglerna är generella, det vill säga att samma regler gäller i hela Sverige både på vägar och i terrängen.

Luleå kommun har också lokala trafikföreskrifter med särskilda trafikregler för att få en fungerande trafikmiljö. Alla gällande föreskrifter finns publicerade och tillgängliga på webbplatsen Svensk Trafikföreskriftssamling (STFS).

Den som behöver köra eller parkera på en plats där det är kör- eller parkeringsförbud kan ansöka om dispens (undantag) från lokal trafikföreskrift för ett visst ändamål om det behövs av särskilda skäl. Vad som får meddelas som undantag och under vilka förutsättningar regleras i detalj i Trafikförordningen, kapitel 13. Kommunen är mycket restriktiv med att bevilja dispenser eftersom föreskrifterna från början har ett syfte att säkerställa trafiksäkerhet och/eller tillgänglighet för trafikanter.

Bra att veta:

 • Det är tillåtet att lasta och lossa från gatan, så länge lastning/lossning pågår. Till exempel vid in- och utflyttning (dispens krävs inte).
 • Du får inte parkera för nära korsning, före övergångsställe eller på gångbana.
 • Parkeringskort finns att köpa per månad för hantverkare som gör tillfälliga jobb i centrum (gäller endast på en parkeringsplats). För längre arbeten finns årskort - läs mer på sidan om parkering

Detta gäller i Luleå kommun

Kostnad för dispens: 200 kronor

Parkera där det är parkeringsförbud

(till exempel innerstaden, p-förbudsområde)

 • Dispens ges endast då det inte finns möjlighet att parkera på något annat ställe
 • Ges om fordon måste kopplas till någon sladd
 • Ges om maskin som ska användas finns i fordon och ej går att ta ur. Dispens ges inte endast för att det ska vara nära till hands med verktyg med mera
 • Allmänna parkeringsplatser i Luleå centrum Länk till annan webbplats.
  Kommunkarta - Luleå kommun (lulea.se)

Parkera på gångbana

 • Beviljas endast om inga andra möjligheter finns, till exempel vid fönsterputs, fasadarbeten eller byte av fönster.
 • Fordon ska markeras med avstängningsanordningar, som sökanden ordnar själv.

Köra på avstängd gata

 • Dispens ges endast om det inte går att ta sig fram på annat sätt.

Dispens på Storgatan mellan Kungsgatan och Smedjegatan

 • Väldigt starka skäl för dispens krävs.
 • Infart till Storgatan får inte ske från Smedjegatan eller Kungsgatan.

Kontakt

Kundcenter, telefon 0920-45 30 00, val 2
E-post: lulea.kommun@lulea.se

Sidan uppdaterades den 31 maj 2024