Personligt ombud

Personligt ombud vänder sig till dig som är vuxen med långvarig psykisk funktionsnedsättning och har svårt att få vardagen att fungera.

Vi visar vägen till stöd och hjälp

När man har en psykisk funktionsnedsättning kan det vara svårt att ta reda på vilket stöd som finns i samhället. Personligt ombud är ingen insats utan fungerar som en hjälp till hjälpen. Vi jobbar tillsammans med dig för att öka din delaktighet och självständighet i samhället.

Tillsammans med dig kan vi

 • ta reda på vilka önskemål och behov av stöd du har
 • ta reda på hur samhällets stöd och hjälp fungerar samt informera
 • ansöka om det stöd du vill ha och behöver för att få din vardag att fungera. Det kan till exempel vara att få en vårdkontakt, stöd och insatser av socialtjänsten
 • förbereda frågor och följa med som ett stöd på möten med psykiatrin, socialtjänsten och andra myndigheter

Så går det till

Vid första träffen går vi igenom dina önskemål och behov för att få vardagen att fungera. Sedan bestäms eventuell fortsatt kontakt med ombudet och en planering görs tillsammans med dig. Får man inte personligt ombud hjälper vi dig vidare till rätt stöd för dig.

Dessutom:

 • Vi har tystnadsplikt
 • Stödet är tidsbegränsat
 • Vi skriver inte journaler
 • Det är frivilligt och gratis
 • Vi träffas i den miljö där det känns bra för dig
 • Personligt ombud är ingen insats från någon myndighet eller vårdgivare och ersätter inte insatser från dessa

Kontakt och anmälan

Du kan anmäla ditt intresse själv eller så kan en anhörig eller närstående förmedla dina kontaktuppgifter till oss så hör vi av oss till dig. Du kan också ringa eller skicka in anmälan via vanligt brev. Anmälan måste innehålla namn och telefonnummer.

Vår adress:
Personligt ombud
Socialförvaltningen
Lulsundsgatan 42, Fyren
972 42 LULEÅ

Vi som är personligt ombud:
Magnus Backman, 0920- 45 51 81, magnus.backman@soc.lulea.se
Ellinor Groth, 0920- 45 48 48, ellinor.groth@soc.lulea.se
Kristin Nordberg, 0920- 45 39 32, kristin.nordberg@soc.lulea.se

Vill du ha information om verksamheten är du självklart välkommen att ringa oss. Du kan vara anonym.

Du kan även kontakta Luleå kommuns Kundcenter vardagar kl. 8-17 på 0920-45 30 00

 • Har du en diagnos som ger dig rättigheter inom LSS (exempelvis autism eller intellektuell funktionsnedsättning)? Då kan du i stället ansöka om insatsen rådgivning och personligt stöd hos region Norrbotten: LSS råd och stöd i Luleå.
 • Personligt ombud ersätter inte de arbete som utförs av insatser som tex. godman, förvaltare, boendestöd eller kontaktperson.
 • Personligt ombud är en fristående verksamhet, det betyder att vi inte är någon insats från socialtjänsten, sjukvården eller någon annan myndighet. Hit söker du själv, vi jobbar på ditt uppdrag och utgår från det du tycker är viktigt.
 • Stödet från personligt ombud är tidsbegränsat, tiden man har ett personligt ombud kan variera. Tillsammans med personliga ombudet skriver du en planering om vad du behöver. Vårt samarbete avslutas när uppdragen är slutförda. Du kan självklart kontakta oss igen om behov uppstår.

Behöver du akut hjälp?

Akut hjälp - Luleå kommun (lulea.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du skulder? Har du svårt att få pengarna att räcka?

Då kan du få gratis rådgivning hos Budget- och skuldrådgivningen i Luleå:

Konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning - Luleå kommun (lulea.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behöver du ansöka om en god man?

Att ansöka om god man/förvaltare - Luleå kommun (lulea.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du veta vilken hjälp en god man kan ge?

Här kan du läsa mer om uppdraget :

Rollkolls material - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (rfs.se) Länk till annan webbplats.

Söker du bostad?

Hyra lägenhet Luleå, hitta alla lediga bostäder för uthyrning - Kvalster.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälp med att rapportera eller fylla i blanketter

Behöver du till exempel hjälp att aktivitetsrapportera till arbetsförmedlingen? eller fylla i blanketter till Försäkringskassan? Då kan du få praktisk hjälp på Statens servicekontor i Luleå (drop-in).

Luleå servicekontor - Statens servicecenter (statenssc.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stöd och hjälp vid telefonsamtal

Har du en funktionsnedsättning. Har du till exempel svårt att minnas vad som sägs när du ringer till myndigheter? Då kan du få gratis personligt stöd av Teletal:

Teletal | Få stöd under telefonsamtal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

LSS råd och stöd

LSS Råd och stöd - Region Norrbotten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du synpunkter på vården?

Känner du dig missnöjd? Vill du ha vägledning? Då kan du vända dig till patientnämnden för gratis vägledning:

Patientnämnden - Region Norrbotten Länk till annan webbplats.

Vill du överklaga ett myndighetsbeslut?

Här finns gratis mallar och tips till överklagan:

Att överklaga - Funktionsrättsguiden (funktionsrattskonventionen.se) Länk till annan webbplats.

Möteplats Ekan

För dig som har en psykisk funktionsnedsättning:

Mötesplats Ekan - Luleå kommun (lulea.se) Länk till annan webbplats.

Nyheter från
Vårt Luleå

Sidan uppdaterades den 9 april 2024