Invandrarstöd

Arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för kommunens flyktingmottagning vilket innefattar mottagande av ensamkommande barn, mottagande av nyanlända flyktingar tillhörande etableringsreformen som till exempel kvotflyktingar, kommunplacerade flyktingar från anläggningsboende,  anhöriginvandrade med barn samt självbosatta.

Förvaltningen bedriver även verksamheten för ensamkommande barn, kursen Samhällsorientering för nyanlända samt olika projekt.