Invandrarstöd

Kommunens flyktingmottagning omfattar mottagandet av ensamkommande barn, nyanlända flyktingar, kommunplacerade flyktingar, anhöriginvandrade med barn samt självbosatta.