Flyktingmottagning i Luleå

På arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen finns kommunens flyktingmottagning som hjälper till med boende, skola och andra integrationsinsatser.

Kommunens uppdrag är även att erbjuda SFI (Svenska för invandrare) och samhällsorientering till de nyanlända.

Arbetsförmedlingens roll

Arbetsförmedlingen har det samordnade ansvaret för nyanländas etablering i samhället. Tillsammans med den nyanlända och kommunen upprättar Arbetsförmedlingen en etableringsplan, där SFI (svenska för invandrare) och samhällsorientering oftast ingår.

Sidan uppdaterades den 13 februari 2024