Flyktingmottagning i Luleå

Fler människor än tidigare är på flykt i världen. Luleå kommun har sedan många år tagit emot nyanlända som fått uppehållstillstånd enligt avtal med staten.

I slutet av 2016 var 65,6 miljoner människor på flykt. Det motsvarar 1 på 113 människor i världen. Under 2017 kommer det färre flyktingar till Sverige. Det beror bland annat på ett svårgenomträngligt Europa, överenskommelsen mellan EU och Turkiet, gräns- och ID-kontroller samt den tillfälliga lagen.

Statistik och prognos

Under 2016 sökte 29 000 människor asyl i Sverige varav 2 200 var ensamkommande barn. Att jämföra med 163 000 varav 35 400 ensamkommande barn år 2015. Prognosen för 2017 är 34 700 varav 2 400 ensamkommande barn. För 2018 beräknas 35 000 människor söka asyl i Sverige, varav 2 900 ensamkommande barn.

Läs mer om flyktingmottagandet i Luleå

Frågor och svar gällande flyktingmottagandet
Bostadssituationen för flyktingar i Luleå
Berättelser och intervjuer
Kommunens roll
Migrationsverkets roll
Arbetsförmedlingens roll
Hjälpa till
Hyr ut din bostad
Bli god man
Vad är asyl
Vad är uppehållstillstånd
Att söka asyl, så här går det till
Har du frågor?

Under hösten 2016 passerade tusentals flyktingar Luleå på väg till Finland. Strömmen av transitflyktingar upphörde i princip vid årsskiftet.

De ensamkommande barnen är kommunens ansvar. Det växande trycket har lett till förtätningar och att flera nya boenden öppnats. I dagsläget finns sju sådana boenden.

Migrationsverket har haft stor brist på platser för asylsökande. Luleå kommun har beredskap att öppna ett så kallat evakueringsboende på Klockarängen i Råneå för kortvarigt boende. För tillfället verkar det dock inte aktuellt.

Du hittar information om flyktingsituationen i Sverige på myndigheternas samlingssida för krisinformationlänk till annan webbplats.

Läs om flyktingsituationen i Luleå fram till september 2016öppnas i nytt fönster

Kommunens roll

Luleå kommun har sedan många år tagit emot nyanlända som fått uppehållstillstånd (UT) enligt avtal med staten. Dessa är våra nya lulebor som ska starta sitt nya liv här, bosätta sig, arbeta och gå i skolan. 2015 tog Luleå emot 100 personer, 2016 var det 248 personer och 2017 tar kommunen emot 371 personer.
Kommunens flyktingmottagning arbetar under två år med dessa personer. Flyktingmottagningen hjälper till med boende, skola och andra integrationsinsatser.
Kommunens uppdrag är även att erbjuda SFI och Samhällsorientering till de nyanlända.
Luleå kommun har vidare avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande barn. Dessa bor i gemensamhetsboende med personal, går i skolan och ges stöd utifrån sina behov. Luleå har som målbild att den unge ska få ett sådant stöd att hen ska klara av eget boende och ett självständigt liv utifrån egen försörjning.

Migrationsverkets roll

Migrationsverket är normalt den första myndigheten som flyktingar till Sverige möter. Det är också Migrationsverket som registrerar och prövar asylansökningar.
När en asylansökan är registrerad och personen är inne i asylprocessen är nästa steg att personen ska få någonstans att bo under tiden ansökan prövas. Migrationsverket har asylboenden och hyrda lägenheter runtom i landet för detta, bl a i Råneå.
Migrationsverket står för boende och pengar till mat under tiden flyktingar väntar på besked om asyl. När en flykting fått tillstånd att stanna i Sverige betalar Migrationsverket ut statlig ersättning till kommuner och landsting för att ta emot och bosätta den nyanlända.

Arbetsförmedlingens roll

Arbetsförmedlingen har det samordnade ansvaret för nyanländas etablering i samhället. Tillsammans med den nyanlända och kommunen upprättar Arbetsförmedlingen en etableringsplan, där SFI (svenska för invandrare) och samhällsorientering oftast ingår.

Hjälpa till

Många vill göra en insats för nyanlända flyktingar. Det finns flera organisationer att kontakta om du vill jobba ideellt. Svenska kyrkan, Röda korset, Rädda barnen, Refugees Welcome Norrbotten med flera har verksamhet i Luleå.
Nätverket Ett Luleå för alla driver ett Tillsammanskafé i Föreningarnas hus, Storgatan 13 där man fikar, samtalar och tränar på svenska språket.
Studieförbundet NBV Norr har startat Språktorget , en studiecirkel och mötesplats för integration och språkutveckling.
Rädda Barnen har en hjälptelefon för barn som kommer ensamma: 0200-77 88 20. Dit kan barn ringa gratis och ställa frågor på arabiska, dari och engelska. Hjälptelefonen är bemannad vardagar kl 15-18. 

Bli god man

Luleå kommun tar enligt avtal med staten emot ensamkommande barn och nyanlända med uppehållstillstånd. Här kan du göra en stor insats på flera sätt.

  • Det finns ett stort behov av gode män åt ensamkommande ungdomar.
  • Luleå kommun söker också familjehem till ensamkommande flyktingbarn i åldrarna 12-16 år. Stöd och utbildning erbjuds.  

Vad är asyl?

Asyl innebär att en flykting söker skydd i ett annat land. I Sverige begär man skydd genom att lämna in en asylansökan till Migrationsverket. Behovet av skydd prövas av en av Migrationsverkets asylenheter. Under tiden som ansökan behandlas är man inskriven vid en mottagningsenhet där man får hjälp med bland annat bostad och försörjning under väntetiden.

Vad är uppehållstillstånd?

Uppehållstillstånd innebär att den asylsökande har fått positivt besked på sin asylansökan och har rätt att stanna i Sverige. När man får uppehållstillstånd skrivs man ut från Migrationsverket och inväntar en kommunplacering någonstans i Sverige, där kommunen tar över ansvaret.

Enligt en bred partiöverenskommelse som slutits den 23 oktober 2015 ska Sverige tillfälligt införa tillfälliga uppehållstillståndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som huvudregel under en period på tre år.

Att söka asyl, så här går det till

Att ansöka om asyl är en lång process och såhär går det till:

Asylprocesen flödeskarta

Klicka på bilden för att förstora den

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på 0920-45 30 00.