Flyktingmottagning i Luleå

Kommunens roll

Luleå kommun har sedan många år tagit emot nyanlända som fått uppehållstillstånd (UT) enligt avtal med staten. Dessa är våra nya lulebor som ska starta sitt nya liv här, bosätta sig, arbeta och gå i skolan. 2015 tog Luleå emot 100 personer, 2016 var det 248 personer och 2017 tar kommunen emot 371 personer. År 2019 tar Luleå kommun emot 108 personer.
Kommunens flyktingmottagning arbetar under två år med dessa personer. Flyktingmottagningen hjälper till med boende, skola och andra integrationsinsatser.
Kommunens uppdrag är även att erbjuda SFI och Samhällsorientering till de nyanlända.
Luleå kommun har vidare avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande barn. Dessa bor i gemensamhetsboende med personal, går i skolan och ges stöd utifrån sina behov. Luleå har som målbild att den unge ska få ett sådant stöd att hen ska klara av eget boende och ett självständigt liv utifrån egen försörjning.

Migrationsverkets roll

Migrationsverket är normalt den första myndigheten som flyktingar till Sverige möter. Det är också Migrationsverket som registrerar och prövar asylansökningar.
När en asylansökan är registrerad och personen är inne i asylprocessen är nästa steg att personen ska få någonstans att bo under tiden ansökan prövas. Migrationsverket har asylboenden och hyrda lägenheter runtom i landet för detta, bl a i Råneå.
Migrationsverket står för boende och pengar till mat under tiden flyktingar väntar på besked om asyl. När en flykting fått tillstånd att stanna i Sverige betalar Migrationsverket ut statlig ersättning till kommuner och landsting för att ta emot och bosätta den nyanlända.

Arbetsförmedlingens roll

Arbetsförmedlingen har det samordnade ansvaret för nyanländas etablering i samhället. Tillsammans med den nyanlända och kommunen upprättar Arbetsförmedlingen en etableringsplan, där SFI (svenska för invandrare) och samhällsorientering oftast ingår.