Anhörigstöd på fler språk

För dig som har en närstående som är sjuk, har en funktionsnedsättning eller är äldre

Anhörigstöd erbjuder råd, stöd och information som kan hjälpa dig bli en hållbar anhörig. Har du en familjemedlem, vän, förälder eller partner som är långtidssjuk, äldre, lider av psykisk ohälsa eller har en funktionsnedsättning? Vi finns här för enskilda samtal där du i lugn och ro får tillfälle att beskriva din situation. Vi kan bidra med tips om samtalsgrupper och föreläsningar samt informera dig om vad kommunen kan erbjuda dig och din närstående.

Kontakta oss:

Via Luleå kommuns Kundcenter: 0920-45 30 00

Mejl: anhorigstod@lulea.se

Sidan uppdaterades den 4 maj 2023