Anhörigstöd

(persiska/فارسی)

برای کسانی است که خویشاوندی بیمار، معلول و یا سالمند دارند

حمایت از نزدیکان خدماتی است برای اینکه نزدیکان فرد توان خواه بتوانند در طولانی مدت به او کمک کنند و به آنها اطلاعات پشتیبانی و مشاوره می دهد. آیا یکی از اعضای خانواده شما، دوستان، والدین و یا پارتنر شما دچار بیماری طولانی مدت یا بیماری‌های روانی و یا معلولیت می باشد؟ ما برای شما جلسات مشاوره فردی اختصاص میدهیم که بتوانید در آرامش فرصت این را پیدا کنید که در مورد مشکلات خود صحبت کنید. ما می توانیم در مورد گروه های مشاوره و سخنرانی ها و همچنین کمک هایی که کمون می تواند به شما و نزدیکان شما ارائه کند اطلاعات دهیم.

با ما تماس بگیرید:

از طریق مرکز خدمات مشتریان کمون لولئو: ۰۹۲۰۴۵۳۰۰۰

ایمیل: anhorigstod@lulea.se

Sidan uppdaterades den 24 February 2023