Byggdialog

Byggdialog i Luleå

Byggdialogen är en väg in för er som vill bygga i Luleå. Välkomna med era idéer och förslag om byggande och samhällsbyggnad.

Byggdialogen är en arena för samtal. I byggdialogen får ni snabb respons på er idé och möjlighet till vägledning för att vidareutveckla förslaget. Det kan handla om allt från stora utvecklingsprojekt, förfrågningar om lokalisering till att en bostadsrättsförening vill utveckla sin fastighet.

På byggdialogmöten träffar ni representanter från hela kedjan av samhällsbyggande, från översiktsplanering till bygglov. I byggdialogen får ni även en kontaktperson som guidar er i den fortsatta processen. Efter dialogen går förslaget vidare till beredning för djupare analys av förutsättningar och lämplighet. Om förslaget stämmer överens med kommunen övergripande inriktning och bedöms lämpligt blir det ett politiskt ärende om att genomföra markanvisning och/eller detaljplan.

Boka tid

Byggdialogen har sommaruppehåll från och med 2023-06-17 till och med 2023-08-30. Återkoppling på inkomna förfrågningar sker efter 14 augusti.

Byggdialogens mötesdatum hösten 2023

  • 23 augusti
  • 6 september
  • 20 september
  • 4 oktober
  • 18 oktober
  • 8 november
  • 22 november
  • 6 december
  • 20 december

Boka en tid på e-post byggdialog@lulea.se

Byggdialogprocessen:

Process för byggdialogen

Sidan uppdaterades den 5 juni 2023