Luleå hamn

Luleå Hamn är Sveriges tredje största transporthamn och den nordligaste av Sveriges fem Corehamnar. Det innebär att hamnen i Luleå är strategiskt viktig och prioriterad för både Sverige och EU. Tack vare de statliga isbrytarna som har sin hemmahamn i Luleå, och egna isbrytande bogserbåtar, kan vi året runt vara öppna och tillgängliga för vår omvärld och vår egen fantastiska region.

Luleå Hamn är hela regionens hållbara länk till världen. En stolt samhällsbyggare och en viktig möjliggörare för industrin, näringslivet och livet i norr. Jobbar inte minst för att Luleå ska vara en livskraftig sjöfartsstad även för kommande generationer.

Gå till Luleå hamns webbplats Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades den 31 maj 2024