Förskola och fritidshem (barnomsorg)

Barnen är vår framtid. Kommunen kan erbjuda plats för ditt barn på förskola och fritidshem.

Barn som börjar förskolan ska vara minst ett år gamla.

Vem kan få plats?

Barn till föräldrar som studerar, arbetar, är föräldralediga eller aktivt söker arbete har rätt till barnomsorg.

Efter ansökan tar det högst fyra månader innan barnet får plats.

Ansöka om plats

Du kan ansöka om plats i förskola och fritids via webbenlänk till annan webbplats
Eller ring Kundcenter 0920-45 30 00.

Vilken barnomsorg finns?

Förskola för 1-5-åringar finns för barn till föräldrar som arbetar, studerar, är föräldralediga eller aktivt söker arbete. En avgift tas ut.
Se förskola

Omsorg kvällar, nätter och helger (dygnet runt) finns på Luleå OB-omsorg i centrala stan. Barnet ska vara inskrivet i förskola eller fritidshem. Den här omsorgen kostar inget extra.

Allmän förskola 15 timmar per vecka. Det har alla 3-5-åringar rätt till. Den är kostnadsfri. Plats erbjuds från höstterminen det år barnet fyller tre.

Mötesplatsen för barn och föräldrar finns för dig som är hemma med ditt barn. Den är gratis. Där har du och ditt barn tillgång till aktiviteter. Ni träffar också andra barn och föräldrar. Personal finns i lokalen.

Fritidshem (fritids). Barn mellan 6-12 år kan gå i fritidshem (fritids) före och efter skolan samt på loven. Fritids är ofta i skolans lokaler. En avgift tas ut.

Kontakta kundcenter hos Luleå kommun om du vill veta mer.
Tel: 0920-45 30 00