Drogvaneundersökning 2015

Resultatet av kommunens drogvaneundersökning 2015 visar att elever på gymnasiet och högstadiet i Luleå i allt högre utsträckning avstår från alkohol, tobak och droger.

Totalt har ungefär 600 elever i årskurs 9 och 700 elever i gymnasiet deltagit i undersökningen.

Sedan 2007 har andelen rökare, snusare och alkoholkonsumenter bland högstadieeleverna minskat kraftigt: halverats eller mer än halverats. Även andelen som använder narkotika har minskat. Däremot visar undersökningen att det har blivit vanligare bland den andel av högstadieungdomarna som konsumerar alkohol att dricka ofta.

Bland gymnasieungdomarna har andelen rökare, snusare och alkoholkonsumenter minskat starkt sedan 2007. Även andelen intensivkonsumenter och den andel som använder narkotika har minskat något.

Drogvaneundersökning 2015 Pdf, 817.4 kB.

Sidan uppdaterades den 24 september 2019