En grupp ungdomar

LUPP ungdomsenkät

Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga. Ungdomsenkäten LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är ett verktyg för kommuner och regioner som vill få större kunskap om hur unga har det, hur de mår och vad de tycker om att leva på sin bostadsort. 

Enkäten genomförs var fjärde år i årskurs 8 och år 2 på gymnasiet. Enkäten är digital och genomförs på plats i skolan.

Frågorna handlar bland annat om skola, fritid, inflytande och demokrati, trygghet, hälsa och framtid. Undersökningen är framtagen av Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) Länk till annan webbplats..

Varför genomför Luleå kommun LUPP-enkäten?

Stärker ungas demokratiska rättigheter
Unga får möjlighet att föra fram sina åsikter, beskriva sina förutsättningar och påverka kommunen.

Ökad kunskap om unga
Vi får ett kunskapsunderlag att utgå från vid planering, prioritering och beslut som rör unga.

Verksamhetsutveckling
Genom att använda LUPP-resultatet kan vi utveckla verksamheter för unga med deras perspektiv som utgångspunkt. Det är också ett bra underlag i arbetet med elevinflytande och barnrätt.

Resultat från LUPP-enkäten

Den senaste enkäten i Luleå kommun genomfördes under hösten 2021. Svarsfrekvensen var hög; 85 procent i årskurs 8 och 64 procent i gymnasiet.

Rapport LUPP 2021, åk 8 Pdf, 892.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Rapport LUPP 2021, år 2 gymnaiset Pdf, 946 kB, öppnas i nytt fönster.

Sammanställning av fritextsvar LUPP 2021 Pdf, 2.9 MB.

Nu ska resultaten presenteras, diskuteras och tas om hand. Bland annat i de kommunala verksamheternas arbete samt genom dialogmöten mellan politiker och elever.

Sidan uppdaterades den 11 maj 2022