Drogvaneundersökning 2013

Under 2013 genomfördes två drogvaneundersökningar i Luleå. En i mars i årskurs 9 och en i oktober i årskurs 2 på gymnasiet.

CAN, centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning genomförde en totalundersökning i årskurs 9 i hela Norrbotten. Resultaten redovisas för Luleå, Norrbotten och riket.

Undersökningen som genomfördes i åk 2 på gymnasiet har skett i Luleå kommuns regi och där kan vi även publicera en rapport.

Resultaten är övervägande positiva där konsumtionen av både alkohol och tobak minskar, både i årskurs 9 och i årskurs 2 i gymnasiet. Andelen elever som provat narkotika ligger på ungefär samma nivå som vid tidigare undersökningar. Detta gäller både för niorna och i tvåan på gymnasiet.

Vill du ta del av resultatet, läs nedan:

Sidan uppdaterades den 23 mars 2023