Drogvaneundersökning Luleå kommun

Drogvaneundersökningar är ett verktyg för att beskriva hur drogsituationen ser ut i kommunen. Det är också ett sätt att följa utvecklingen på sikt för att mäta om vi är på rätt väg i det förebyggande arbetet. Samtidigt kan även resultaten utgöra underlag för olika prioriteringar.

Drogvaneundersökningar i Luleå kommun

Luleå har sedan år 2002 genomfört drogvaneundersökningar bland elever i årskurs 7-9 samt på gymnasiets år 2. 2017 genomfördes den senaste drogvaneundersökningen.

Resultaten visar att konsumtionen av alkohol och tobak minskar bland ungdomar i Luleå och den andel som har testat droger har minskat något.

Sidan uppdaterades den 24 september 2019