Förvaltningar

Luleå kommun har sju förvaltningar. Här hittar du en beskrivning av varje förvaltning och dess verksamheter.

Luleå kommuns förvaltningar:

Luleå kommun har ungefär 7 000 medarbetare. De två största förvaltningarna, barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen, svarar för drygt 80 procent av medarbetarna. 

Sidan uppdaterades den 4 mars 2024