Socialförvaltningen

Bild över socialförvaltningens organisationFörstora bilden

Klicka för större bild

Socialförvaltningens verksamhet styrs huvudsakligen av aktuella nationella lagar inom områdena socialtjänst, stöd och service till vissa funktionshindrade och hälso- och sjukvård men också av socialnämndens reglemente, samt genom de mål och uppdrag som ges av kommunfullmäktige. Förvaltningen bidrar även till förflyttningen mot Vision Luleå 2040.

Förvaltningen ska arbeta för ett socialt hållbart samhälle med målet att skapa förutsättningar som bidrar till jämlika levnads- och uppväxtvillkor, trygghet, delaktighet och självbestämmande.

Förvaltningens uppdrag är att erbjuda:

  • förebyggande, lätt tillgängliga och biståndsfria insatser
  • biståndsbedömda insats utifrån gällande lagstiftning och den enskildes behov
  • hälso- och sjukvård för dem över 18 år som är inskrivna i hemsjukvården, bor i kommunens särskilda boenden och till de som vistas på dagverksamhet
  • stöd, service, vård och omsorg till barn och ungdomar, vuxna och äldre utifrån den enskildes behov

Socialdirektör
Gabriella Sjöström

Besöksadress
Luleå kommuns servicecenter, Timmermansgatan 25.
Öppet vardagar kl. 8-17

Postadress
Box 212, 971 85 Luleå​

Epost
socialforvaltningen@lulea.se

Övrigt
Oro för barn och unga

Sidan uppdaterades den 28 februari 2024