Socialförvaltningen

Klicka för större bild

Socialförvaltningen har utifrån nationella lagkrav och riktlinjer, kommunens ansvar att ge service, stöd, hjälp, omsorg och bostad eller boende till människor i alla åldrar och livssituationer - barn, ungdomar, familjer, äldre och personer med funktionshinder.

Socialförvaltningen utgår i från arbetssättet individens behov i centrum, som innebär att se behovet utifrån den individ som i sin vardag och livssituation inte klarar sig självständigt med egna resurser eller med stöd och hjälp av anhörig.

Vidare har förvaltningen också ett hälso-, sjukvårds- och rehabiliteringsuppdrag för personer i särskilt boende eller bostad med särskild service och för medborgare över 18 år som av något skäl inte kan ta sig till en hälsocentral.

Socialförvaltningens ansvarsområde gränsar ofta mot andra samhällsaktörer. Samverkan är därmed viktig både med andra kommunala förvaltningar, Region Norrbotten, polis med flera.

Förvaltningen eftersträvar ett aktivt deltagande i det kommungemensamma arbetet kring programmen som bidrar till uppfyllelsen av Vision 2040

Besöksadress

Förvaltningshuset, Repslagargatan 6, Luleå

Från och med 6 december 2023 är besöksadressen Timmermansgatan 25

Postadress

Box 212, 971 85 Luleå​

Kansli

socialforvaltningen@lulea.se

Förvaltningschef

Gabriella Sjöström, 0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 16 november 2023