Räddningstjänsten

Ett av nyckelorden i Vision Luleå 2050 är trygghet. Räddningstjänstens devis ”Hjälper – Räddar – Släcker” är en beskrivning av en verksamhet som i allra högsta grad innefattar trygghet.

Räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att räddningsinsatser kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. Traditionellt sett har räddningstjänstens verksamhet till stor del koncentrerats på det skadeavhjälpande arbetet. Förändringar i samhället medför också förändrade krav på räddningstjänsten. För att möta dessa krav sätts det förebyggande arbetet allt mer i fokus.

Kontakt

Besöksadress: Brandgatan 3
Postadress: Räddningstjänsten, 973 47 Luleå
E-post: lulea.kommun@lulea.se
Telefon Luleå kommun kundcenter: 0920-45 30 00

Öppettider

1 september–15 juni:
Måndag–torsdag kl 08. 00 – 16.00
Fredag kl 08.00 - 15.00

Lunchstängt mellan kl 12.00 - 13.00 hela året.
Vid besök anmäler du dig i receptionen för att få hjälp.

22 juni–14 augusti:
Entrédörren är låst. Kontakta kundcenter 0920-45 30 00.

Förvaltningschef
Mikael Andersson, räddningschef
Telefon: 0920-45 30 00

Kontakt efter stängningsdags
Luleå brandstation: 0920-45 58 80

Kontakt med övriga medarbetare

Om du vill komma i kontakt med övriga medarbetare kan du kontakta Luleå kommuns kundcenter, telefon 0920-45 30 00.

Sidan uppdaterades den 21 augusti 2023