Två barn

Trygghet och folkhälsa

Folkhälsa handlar om hälsan i befolkningen och fördelningen mellan kön, grupper och geografiska områden.

De flesta vuxna i Luleå uppger att de har en god hälsa och barn och unga trivs i skolan. Senaste trygghetsmätningen visade att Luleå finns bland de kommuner i landet med högst andel som anser sig trygga. Andelen ungdomar som dricker alkohol, röker eller använder narkotika minskar eller ligger på en relativt låg nivå.

Men det finns skillnader i hälsa i Luleå. Vi vet att högutbildade i Luleå lever längre än lågutbildade. Det finns skillnader i hälsa mellan olika stadsdelar, även om skillnaderna inte är så stora som i storstäderna. Det finns också grupper som har en sämre hälsa än andra, till exempel personer med funktionsnedsättning.

Kommunens arbete med folkhälsa syftar till att ge alla Luleåbor lika förutsättningar för en god hälsa. Det nationella folkhälsomålet är ”Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa för hela befolkningen och sluta de påverkbara
hälsoskillnaderna inom en generation. (2048)”

Norrbottens folkhälsostrategi

Det finns en strategi för en bättre och mer jämlik och jämställd folkhälsa som omfattar hela Norrbotten. Norrbottens folkhälsostrategilänk till annan webbplats antogs av Region Norrbotten, Norrbottens Kommuner samt Länsstyrelsen i Norrbottens län i februari 2018.

Återställ
Sök medel
Återställ
Nyheter
Återställ
Arbetet med folkhälsa i Luleå kommun