Flicka på gunga

Foto: Matthew Maaskant

Medlemskap i Healthy Cities

Luleå är medlem i Healthy cities Sverige sedan 2011. Det är ett nätverk som består av kommuner och regioner. Nätverket har koppling till WHO och omfattar både politiker och tjänstepersoner.

Målet är att arbeta för en god och jämlik hälsa för alla. Den övergripande uppgiften för Healthy Cities är att arbeta strategiskt för en jämlik folkhälsa och social hållbarhet.

Ordförande för Healthy Cities styrelse är Fredrik Hansson, kommunstyrelsens vice ordförande.

Sidan uppdaterades den 8 april 2024