Två personer vid ett bord med papper, dator och miniräknare

God man, förvaltare, förmyndare

Vill du hjälpa en medmänniska? Det finns alltid behov av fler gode män och förvaltare. 

Behov av fler ställföreträdare

Vi har alltid behov av fler gode män och förvaltare. Du som redan har uppdrag kanske har möjlighet att ta fler uppdrag? Har du inget uppdrag idag men är intresserad – kontakta oss och anmäl intresse!


Om du eller en anhörig har behov av en god man så kan ni läsa mer om hur ni ansöker om god man Länk till annan webbplats. och om vad en god man kan hjälpa till med Länk till annan webbplats.. Ett alternativ till god man eller förvaltare kan vara framtidfullmakt eller anhörigbehörighet Länk till annan webbplats.. Sveriges radio har gjort två reportage om att vara god man: Bristen på gode män oroar Länk till annan webbplats. samt Per har varit god man i 25 år Länk till annan webbplats..

Det finns även sidor med information som kan vara till stöd för dig som redan är god man, förvaltare Länk till annan webbplats., förmyndare eller förälder till underårig Länk till annan webbplats..

Granskad årsräkning

Du hittar den granskade årsräkningen genom att välja den räkning du vill se, exempelvis "Årsräkning & redogörelse 2022", klicka på sammanställning och sedan på knappen som heter "skriv ut". Då kommer du se den granskade räkningen och eventuella justeringar som gjorts.
Om en räkning inte är granskad så kommer du se texten "Vald räkning är inlämnad" och då kan du se den räkning du lämnat in genom att trycka på knappen med texten "Förhandsgranska" under sammanställning.

Nya arvodesriktlinjer från och med 1 januari 2023

Överförmyndarnämnden har fattat beslut om nya arvodesriktlinjerPdf, 290.9 kB. Länk till annan webbplats. som börjar gälla från och med 1 januari 2023.

Information kring handläggningstider

Just nu har vi längre handläggningstider än normalt. Detta innebär att de ungefärliga tiderna vi har på hemsidan inte gäller för tillfället. Tänk därför på att lämna in din ansökan i god tid samt att du kan underlätta handläggningen av din ansökan genom på att använda dig av våra e-tjänster.

Bokade besök hos överförmyndarexpeditionen och telefontider

Överförmyndarexpeditionen tar bara emot bokade besök. Informera gärna era huvudmän om detta också om det är så att ni vet med er att de brukar besöka oss.

Vi har i normala fall telefontid helgfri måndag till fredag klockan 10 - 12. Övrig tid kan ni kontakta oss via kundcenter 0920-45 30 00 eller overformyndarnamnden@lulea.se.
Ni kan även ringa våra direktnummer och lämna meddelande i röstbrevlådan om att ni önskar bli uppringda.

Använd vår e-tjänst för tidsbokning för att boka in ett besök. Dessa tider är tänkta att användas för frågor som inte kan lösas via telefon eller ett digitalt möte.

Handlingar till eller från överförmyndarexpeditionen

Om ni vill lämna in handlingar till överförmyndarexpeditionen så kan ni lämna dessa handlingar i stadshuset brevlåda eller i receptionen, kom ihåg att märka kuvertet med överförmyndarnämnden.

Om du inte använder vår e-tjänst och behöver manuella blanketter så kontakta överförmyndarexpeditionen via telefon eller e-post.

Kom ihåg att det är ny webbadress för e-tjänsten. Klicka på administrera ditt uppdrag så hittar du till nya sidan och kan spara den som favorit på din dator.
Frågor kring e-tjänsten ber vi er att mejla till overformyndarnamnden@lulea.se.

Som ett första steg till att bekanta er med e-tjänsten ber vi er att läsa igenom den manual som finns i e-tjänsten när ni loggat in, bildspelet från den digitala utbildningen Pdf, 2 MB. och Några ord från leverantören Pdf, 453.4 kB.. Då vi påbörjat granskningen av årsräkningar för 2022 finns det begränsat med tider under våren fram till hösten. De flesta frågorna och funderingar kan vi dock lösa via telefon eller mejl. Om det skulle behövas ett besök så bokar ni enkelt tid via vår e-tjänst för detta, se länk nedan. 

Några saker att komma ihåg

Dagboken
Det är denna funktion som du nu kan använda för att redovisa besök och kontakter med huvudmannen och personer kring huvudmannen. I nuläget finns tyvärr ingen möjlighet att skriva ytterligare information kring samtal, exempelvis om det är ett samtal till socialförvaltningen eller med en anhörig. För att kunna lämna en mer detaljerad redovisning för samtal så kan ni i stället välja att bifoga en egen bilaga med redogörelsen där ni beskriver syftet med olika samtal.
Om ni väljer att inte använda dagboken så kan ni i redogörelsen ange antal besök, kontakter och skriva mer detaljerat under ”Övriga upplysningar” som ni hittar sist i redogörelsen. Observera att det inte kommer finnas några särskilda kolumner för detta i redogörelsen från och med 2023.
Redogörelsen och frågorna i denna kommer ni inte kunna se förrän i slutet av året då vi skickar ut anmodan om att lämna in årsräkningen.
Dialog med leverantören om utveckling av dagboken och dess funktioner pågår.

Bilagor i e-tjänsten
Oavsett om ni väljer att bifoga digitala filer från bank/utbetalare eller om ni bifogar foton av underlag så ska samtliga uppgifter framgå. Det vill säga att på exempelvis ett kontoutdrag ska bank, kontonummer, in/ut transaktioner och saldo finnas med.

Notifiering för meddelande i e-tjänst
Skickas ut dagligen efter kl 17.00. Detta innebär att ni redan kan ha läst meddelandet i e-tjänsten innan ni får notifieringen, om ni loggat in tidigare under dagen.
Olästa meddelanden visas till höger i ärendefliken när ni loggar in. Om du läst ett meddelande och vill läsa det igen eller skicka in exempelvis en komplettering i ett pågående ärende så hittar du alla ärenden via menyn till vänster under ”Ärenden”.

Om ni valt notifiering via e-post eller sms så kommer ni inte få vanlig post från oss utan de allra flesta brev skickas direkt till e-tjänsten.

Utbildningar och övrig information
Som ett led i vårt arbete att bli mer digitala och minska utskrifterna på papper så kommer vi från och med 2023 inte skicka ut inbjudningar till utbildningar och övrig information via vanlig post. Istället skickar vi ut viktig information via e-post vid behov och även vårt nyhetsbrev på våren och hösten. Information och inbjudan till utbildningar kommer också att publiceras på hemsidan, så skapa en vana att regelbundet gå in där och se om nytt lagts upp. På hemsidan hittar du även information kring var vi är i granskningen av årsräkningar och i de fall som överförmyndarexpeditionen har inställd telefontid.
Det är därför viktigt att du har angett rätt e-postadress.

Överförmyndarnämnden tar bara emot bokade besök. Informera gärna era huvudmän om detta också om det är så att ni vet med er att de brukar besöka oss.
Många besök kan ersättas genom att ni använder e-tjänsten Administrera uppdrag. Ni kan till exempel begära samtycke till uttag, arvsskifte med mera.

Istället för fysiska besök erbjuder vi även digitala möten via Teams och möten via telefon. I de fall ni vill träffa en handläggare så kan ni boka tid via vår e-tjänst, tänk på att välja rätt typ av besök när du bokar tid.

Vår telefontid är helgfri måndag – fredag kl 10 – 12. Endast bokade besök.
Övrig tid kan ni kontakta oss via kundcenter 0920-45 30 00 eller overformyndarnamnden@lulea.se. Ni kan även ringa våra direktnummer och lämna meddelande i röstbrevlådan om att ni önskar bli uppringda.

Besöksadress​: Stadshuset, Rådstugatan 11.

Postadress: Luleå kommun, Överförmyndarnämnden, 971 85 Luleå

Vi som arbetar här: Christina Kleemo (enhetschef), Maria Rolund, Linnéa Nilsson, Kerstin Larsson, Hanna Stylbäck Lodnert, Rebecka Van Deventer Edström, Shadja Nori och Johannes Winblad Von Walter.

Här kan du se hur granskningen av årsräkningarna fortlöper. Årsräkningen ska lämnas in till överförmyndarnämnden före 1 mars 2023 och vanligtvis inkommer majoriteten av årsräkningarna under de två sista veckorna i februari.

Årsräkningar som inkommit via vår e-tjänst och är kompletta granskas först, därefter granskas de årsräkningarna som är kompletta i turordning efter ankomstdatum. Varje år finns det även årsräkningar som prioriteras av andra anledningar än de redan nämnda.

Just nu granskas kompletta årsräkningar inkomna via e-tjänsten per 2023-02-09

Granskade årsräkningar 2023-09-18
372/709 = 52 %

Nedan kan du se beräknad handläggningstid hos oss och tingsrätten. Tingsrättens arbetsbelastning varierar och därför kan deras handläggningstid variera under året. Om du väntar ett beslut i ett ärende är det därför bättre att kontakta tingsrätten direkt på telefon 0920-29 55 00 om du önskar besked om när ett beslut kan komma att fattas.

Just nu har vi längre handläggningstider än vanligt, vi ber om överseende med detta.

Handläggningstid för byte av god man eller förvaltare;
I normalfallet inom 2,5 månad

Begäran om entledigande;
I normalfallet inom 2 månader

Beräknad handläggningstid hos tingsrätten för anordnande av godmanskap eller förvaltarskap;
4 – 6 månader. Om du har ett pågående ärende och väntar på beslut så kan du kontakta tingsrätten på telefon 0920-29 55 00 för frågor gällande när beslut förväntas fattas.

Handläggningstid för beslut vid ansökan om samtycke till arvsskifte;
Inom 2 veckor om ansökan är komplett.

Handläggningstid för beslut vid ansökan om samtycke till försäljning av fastighet/bostadsrätt:
Inom 1 månad. Handläggningstiden är beroende på om yttrande angående försäljningen ska inhämtas eller inte.

Handläggningstid för beslut vid ansökan om samtycke till uttag från överförmyndarspärrat konto;
1 – 5 arbetsdagar, förutsatt att frågan inte behöver tas upp i nämnden.

Sidan uppdaterades den 18 september 2023