Elektronikskattjakten 2023

Nu är det återigen dags för alla som arbetar inom Luleå kommuns förvaltningar och bolag att göra en gemensam insamling av gammal elektronik! Låt din gamla mobiltelefon eller laptop få nytt liv någon annanstans och gör på så vis både klimatet och vår ekonomi en tjänst!

Gå på skattjakt i dina gömmor och lämna in gammal elektronik den 18 - 22 september.

Många är vi som har gamla mobiltelefoner och plattor liggande i våra lådor och skåp. Man vet inte riktigt vad man ska göra med dem. Vissa saker fungerar men är gamla, annat är trasigt och ligger och väntar på att upptäckas och lämnas på återvinningsstationen, någon gång.

Vi vill att alla ska börja se på sitt gamla elektronikskrot med nya ögon. Se dem som skatter. För det finns så många vinster att göra. Stora vinster för klimatet och vinster för Luleå kommun.

Men vad ska vi samla in? Och vad händer med det insamlade? Läs mer under rubrikerna nedan!

Varför ska vi samla in gammal elektronik?

Elektronikskrot är den avfallstyp som ökar mest globalt sett. De senaste åren har vi producerat över 50 miljoner ton elektronikskrot totalt i världen och det är endast cirka 20 % som samlas in för återbruk eller återvinning. Det är ett enormt resursslöseri och orsakar stora klimatutsläpp och andra miljöproblem.

Här i Luleå samlade vi under 2021 in cirka 6,7 kg elektronik per person, att jämföra med att vi i Europa producerar i genomsnitt cirka 17 kg elektronikskrot per person och år. Det är alltså en hel del elektronik som kanske ligger i en byrålåda eller kastas felaktigt i brännbart.

Återbruk i första hand

Den absolut största klimatpåverkan från en it-produkt uppstår under tillverkningsprocessen. Det innebär att varje it-produkt som kan återanvändas och ersätta en nyproducerad blir en vinst för klimatet. IT-utrustningen vi tror är förbrukad kan få ett nytt liv någon annanstans! Och den kan då också generera pengar som vi kan satsa tillbaka i vår verksamhet!

Återvinning i andra hand

Den IT-utrustning som inte går att återanvända går istället till återvinning där metaller och andra ämnen tas om hand och kan användas i nya IT-produkter. I elektronik finns det massor av metaller och andra material som i sig inte är farliga, men där själva gruvdriften påverkar oss alla negativt. Därför är det så bra att återvinna, så slipper vi gräva djupare hål i jordskorpan.

I elektronikprylar (inte alla) finns det också miljöfarliga tungmetaller. Till skillnad från andra grundämnen bryts tungmetaller inte ner. Slänger du elektronik som innehåller kvicksilver, bly eller kadmium i soporna, går alltså tungmetallen ut i luften när soporna bränns, och sen vidare in i ekosystemet till djur och natur. Där stannar de kvar. Det betyder alltså att om du äter kött eller fisk som utsatts för till exempel kvicksilver, bly eller kadmium, så förs tungmetallerna över till din kropp. Det är en av anledningarna till att det är så viktigt att gå till återvinningen med ditt elektronikskrot.*

En annan anledning är att det trots internationella regelverk dumpas varje år stora mängder elektroniksopor illegalt i fattiga länder. Återvinningen där sker inte på ett säkert och reglerat sätt utan orsakar stora hälsoproblem hos miljoner människor i fattiga länder.*

*Källor
sopor.nu
ui.se

Var och när ska elektroniken samlas in?

Det kommer att vara möjligt att lämna in gammal elektronik under mässan Luleå framtidssäkrar på våning 5 på Kulturens hus den 18 september och därefter under en veckas tid på IoU (gamla IT-kontoret). Under insamlingen förvaras den inlämnade elektroniken i låsta skåp i väntan på hämtning av Atea.

18 september, kl 8.00 - 16.00 på vån 5 på Kulturens hus

18 - 22 september kl 8.00 - 16.00 på Innovation & Utveckling, Residensgatan 18, (gamla IT-kontoret), godsmottagningen, baksidan av gamla ÅF-huset. Ring på dörrklockan så kommer personal.

Vad ska samlas in?

Elektronikskattjakten genomförs i samarbete med Atea, Luleå kommuns partner när det gäller elektronikinköp. Vi ska därför samla in följande elektronikprylar:

  • Fristående datorer (ej dator som tjänst)
  • Mobiltelefoner (ej hyrestelefoner)
  • Surfplattor (BUF:s surfplattor ska ej lämnas in)

Det går alltså INTE att lämna in ett kylskåp, en brödrost, en skrivare eller en gammal TV-apparat, sådana saker ska vi istället köra till Risslan återvinningscentral.

Det går givetvis att lämna in även gammal elektronik på Risslan men då går den enbart till återvinning och inte återbruk och eventuell kvarblivande information finns kvar.

När Atea tar hand om gamla mobiltelefoner och datorer avidentifierar och raderar de all information så vi kan känna oss trygga med att lämna in våra telefoner och surfplattor. Vid den här gemensamma insamlingen får vi troligen också pengar tillbaka (beror på hur stor mängd vi samlar in) vilket ju är en vinst för kommunen.

Vem ska samla in gammal elektronik?

Alla som arbetar på Luleå kommun, i någon av dess förvaltningar eller bolag kan lämna in sitt elektronikskrot.

Vi ska samla in gammal elektronik som finns i verksamheten, som legat och skräpat på våra arbetsplatser och vi kan också ta med oss och lämna in elektronik som vi har liggande hemma.

Vad händer med den insamlade elektroniken?

  1. Vi samlar in gammal elektronik under en veckas tid. Vid insamlingen placeras elektroniken i ett låst skåp i väntan på hämtning.
  2. När insamlingsdagarna är genomförda kommer Atea och hämtar de låsbara skåpen med insamlad elektronik.
  3. Skåpen transporteras till Ateas logistikcenter i Växjö.
  4. I Växjö avidentifierar och raderar de all eventuell information i datorn eller mobiltelefonen och värderar sedan skick och rengör enheterna.
  5. Det som kan få nytt liv säljs vidare och resten går till återvinning av metaller mm.
  6. Luleå kommun får sedan eventuellt tillbaka pengar för de återanvända enheterna och det återvunna materialet och vi får också en klimatrapport som visar hur mycket CO2 vi besparat vår miljö.

Vad händer med pengarna vi får tillbaka?

Efter genomförd insamling och värdering kommer det att utlysas en tävling där alla kommunens arbetsplatser kan ansöka om att få ta del av pengarna vi eventuellt får tillbaka. Utformningen av tävlingen är beroende av hur mycket vi får tillbaka.

Tanken är att den eller de arbetsplatserna som vinner tävlingen är de som har det bästa förslaget på vilka klimatsmarta åtgärder de vill genomföra med hjälp av pengarna på sin arbetsplats eller i sin verksamhet.

Mer information och material

Mer information om Elektronikskattjakten kan du få genom att kontakta någon av nedanstående personer:

Carina Nilsson
Innovation och Utveckling
tel 0920-45 36 90
e-post carina.nilsson@lulea.se

Lena Hedberg
Stadsbyggnadsförvaltningen
tel 0920-45 31 20
e-post lena.hedberg@lulea.se

Material att använda vid kommunikation kring Elektronikskattjakten

A3-affisch Elektronikskattjakten Pdf, 6.1 MB.

A5-flyer Elektronikskattjakten Pdf, 1.5 MB.