Fritidshus

I Luleå finns det många fritidshus, många av dem uppvärmda med hjälp av elvärme. Det finns mycket pengar att spara genom att se över vilka åtgärder man kan genomföra för att minska energianvändningen i sitt fritidshus.

Måste huset värmas vintertid?

Det som påverkar energianvändningen mest i ett fritidshus är hur mycket huset värms när det inte används. Det finns flera anledningar till att hålla huset uppvärmt även om man inte vistas i det; dels förhindras fukt och dålig lukt och dels förhindras frysning av eventuella vattenledningar, WC med mera. Det går också snabbare att få upp innetemperaturen vid besök under helger.

Hus med isolering och fuktspärr bör helst ha underhållsvärme för att undvika fuktskador.

Se till att huset inte värms upp för mycket i onödan när ni inte vistas i huset. För varje grad som temperaturen i huset kan sänkas minskar energianvändningen för uppvärmningen med ca 4-5 procent.

Kan värmepump vara ett alternativ?

En luft/luftvärmepump (även kallad uteluftsvärmepump eller komfortvärmepump) kostar cirka 25 000 kr inklusive installation. I vanliga direktelvärmda småhus minskar totala elanvändningen i storleksordningen med cirka 20-25 procent.

En faktor att ta hänsyn till är att de flesta luft/luftvärmepumpar kräver en lägsta rumstemperatur på 16 °C för att avfrostningen av utomhusdelen skall fungera. Det finns vissa märken som kan hålla en innetemperatur på ca 10 °C, vilket rekommenderas för att hålla nere elförbrukningen. Vissa modeller har timer vilket medför att värmepumpen kan ställas in för att producera värme en eller flera gånger per dygn i huset. Kontrollera att värmepumpen återstartar automatiskt efter strömavbrott.

En luft/luftvärmepump tar inte in någon luft utifrån utan värmer enbart luften inne i huset. 

I större fritidshus som värms med el- eller oljepanna kan en berg- eller luft/vattenvärmepump som kopplas till husets vattenburna värmesystem vara ett alternativ. Ofta är dock energibehovet för uppvärmning så lågt att en sådan installation är tveksam på grund av de höga investeringskostnaderna.

Distansstyrning av värme

Ett sätt att minska förbrukningen är att styra innetemperaturen med hjälp av telefonen innan man åker till fritidshuset. Det finns även reglerutrustning med vecko-ur som reglerar temperaturen efter de tidpunkter du är i fritidshuset. På så sätt kan du ha en lägre temperatur när du inte är där. Om du har en luft/luftvärmepump bör du kontrollera med installatören hur värmepumpen kan distansstyras.

Isolera

Ett välisolerat hus kräver mindre energi för att hålla önskad temperatur i rummen. Om huset saknar eller har dålig isolering på vinden är det bra att tilläggsisolera för att minska värmeförlusterna. Dessutom värms huset upp snabbare vid tillfälliga besök. Om isoleringen ligger på ett vindsbjälklag, se till att isolering inte är i kontakt med yttertaket och att det finns ventilation på vinden. Se även till att det inte kan komma upp fuktig rumsluft på vinden genom exempelvis vindsluckan.

Utnyttja solen

Det har blivit mer och mer populärt att installera solfångare för att värma varmvatten eller solceller för att producera solel. Med en mindre solvärmeanläggning på cirka 5 m2 kan nästan hela sommarens förbrukning av tappvarmvatten produceras av solvärme. Installationskostnad är cirka 10 000- 30 000 kr

Ett enkelt sätt att utnyttja solvärmen är att låta värmen komma in via fönstren. Stäng inte igen fönster mot söder med fönsterluckor eller med gardiner. Träd och buskar som skuggar huset minskar den gratisvärme som solen ger.

Ett annat alternativ för underhållsvärme är luftsolfångare, som är väggmonterade solfångare med en fläkt som för in uppvärmd luft till huset. Dessa hjälper främst till att hålla fukt borta. Detta kan ske utan elanslutning då det finns modeller med solceller som driver fläkten.

Solel kan vara en riktigt bra möjlighet för dig som inte har ledningsbunden elektricitet framdragen till fritidshuset. Man kan räkna med att en solcellsinstallation levererar drygt 150 kWh per kvadratmeter solcell och år. Idag kostar en solcellsinstallation ungefär 15 000 kr per installerad kilowatt.

Ventilation och skorsten

I fritidshus är det vanligt med så kallad självdragsventilation, det vill säga att luften kommer in genom ventiler och eventuella springor och otätheter i fönstren. Luften tas ut via kakelugnar med mera genom att man låter spjäll och spisluckor vara öppna.

Skorstenen bör ha skydd mot regn och snö genom en regnhuv eller motsvarande, fråga gärna sotaren eller en plåtslagare om råd. Om skorstenen har stått oanvänd en längre tid är det bra att låta sotaren kontrollera att den är i ett bra skick.

Övriga energitips

Dra ur sladdar till TV, stereo, klockradio och transformatorer. Då minskar du risken att utrustningen blir skadad vid eventuellt blixtnedslag och du sparar också energi.

Genom att installera värmekabel vid utsatta vattenledningar kan risken för frysskador minska. Kontrollera att dessa inte är igång i onödan.

När du byter kyl och frys bör du välja så energisnål modell som möjligt. De bästa är märkta med bokstaven A++ eller A+++.

Om du köper en kombinerad kyl/frys med en kompressor, kontrollera att kompressorn inte stängs av när det blir kallare än cirka 4 °C i rummet.

Sidan uppdaterades den 16 januari 2023