Förbättra husets klimatskal

Tycker du att ditt boende har för stora energikostnader? Kanske blir det dragigt och kallt kalla vinterdagar? Det finns mycket att göra som kan minska ditt hus värmeläckage och därmed dess energibehov. Ett bra klimatskal är nyckeln till ett energieffektivt hus. Det handlar inte om några konstigheter, du kan använda beprövad teknik och traditionella byggnadsmaterial.

Från det uppvärmda huset strävar värmen efter att ta sig ut till den omgivande lägre temperaturen utomhus. Ett bra klimatskal med välisolerade väggar, tak, dörrar och fönster ser till att hålla kvar värmen så länge som möjligt i huset och minskar då energianvändningen och kostnaderna.

Husets värmeläckage

U-värde

Klimatskalets förmåga att bromsa värmeflödet anges med U-värdet (mäts i Watt (W) per m2 och grad Kelvin). Ju lägre U-värdet är desto bättre isolering har väggen, fönstret, taket etc. Några exempel:

  • 10 cm isolering i en vägg har ett U-värde på ungefär 0,5 W/m2 K
  • 50 cm tjockt isolerat vindsbjälklag har, med bra isoleringsmaterial, U-värdet 0,1
  • Ett högisolerat fönster har U-värdet 0,8
  • Ett äldre treglasfönster 2,0
  • Ett äldre tvåglasfönster har U-värdet 2,8–3,0


Rekommenderade U-värden vid om-/nybyggnation

Byggnadsdel

U-värde

Vindsbjälklag

0,08

Ytterväggar

0,13

Golv (mot mark)

0,13

Fönster

0,8

Ytterdörr

0,8

Tak

Vindsbjälklaget lönar sig att isolera upp till 50 cm. 500 mm motsvarar 0,11 W/m2K. 250 mm motsvarar 0,20 W/m2K. Att tilläggsisolera vinden är en relativt billig åtgärd för att minska energianvändningen i huset. Det betalar igen sig inom 2-3 år i minskade energikostnader, och så får ni varmare inne såklart.

Eftersom vindsutrymmet blir kallare efter en tilläggsisolering och det kan leda till fuktproblem är det mycket viktigt att hålla vinden under uppsikt efter avslutad tilläggsisolering. För att minska risken för fuktproblem ska det vara tätt mellan våningarna så att ingen varm inomhusluft kan läcka upp på vinden. Luften i bostadsutrymmena innehåller fukt och kommer den upp på vinden kondenserar fukten. Även luft utifrån kan kondensera på vinden när den blir kallare. Anlita en fuktexpert innan du gör tilläggsisoleringen om du känner dig osäker eller köp en hygrometer och placera på vinden före och efter åtgärden för att se om luftfuktigheten förändras något.

Ett räkneexempel

En enplansvilla på 120 m2 har 10 cm vindsisolering och tilläggsisolerar till 50 cm.

Värmeförlusten (Q) genom bjälklaget kan beräknas med ekvationen:

Q = U-värde bjälklag x graddagar (i Luleå 4964) x 24 (antalet timmar per dygn) x arean i m2/1000

100 mm isolering motsvarar U-värdet 0,5 W/m2K
500 mm isolering motsvarar u-värdet 0,08 W/m2K

Q-före = 0,5 x 4964 x 24 x 120/1000 = 7148 kWh

Q-efter = 0,1 x 4964 x 24 x 120/1000 = 1429 kWh

Besparing: 7148 - 1429 = 5719 KWh. 

Med ett energipris på en krona blir det nästan 6000 kr per år man sparar!

Fönster

Att byta till nya energieffektiva fönster lönar sig oftast om du ändå ska byta fönster. Moderna energieffektiva fönster släpper bara igenom en tredjedel så mycket värme som äldre två-glasfönster. Fråga efter energimärkning och fönster med låga U-värden. Är fönstren dessutom P-märkta garanterar det god kvalitet. Vill du inte förändra husets utseende kan man istället sätta in en tredje glasruta eller byta ut innerglaset till en energiglasruta.

Om fönstren är i gott skick kan det vara bättre att byta ut gamla lister, det lönar sig fort! Att ha ordentliga tätningslister kring fönster och dörrar är viktigt för att hålla nere värmeförlusterna och uppvärmningskostnaderna.Ett ställe där du kan ha energiläckage är vid infästningen av fönster mot fasaden. Denna isolering görs normalt sett när fönstret eller dörren sätts på plats. Om du misstänker att det är dåligt isolerat kan du ta bort listerna och/eller fönsterfoder och täta med nytt isolermaterial.

Dörrar

Ytterdörren är en viktig del i husets klimatskal. Den ska kunna stänga ute kyla, regn och snö. Fråga efter dörrens U-värde när du köper en ny. Ju lägre U-värde desto bättre isolerar dörren. U-värdet ska omfatta hela konstruktionen med dörr och karm. Ett ställe där du kan ha energiläckage är vid infästningen av fönster och dörrar mot fasaden. Denna isolering görs normalt sett när fönstret eller dörren sätts på plats. Om du misstänker att det är dåligt isolerat kan du ta bort listerna och täta med nytt isolermaterial.

Altandörren brukar vara en riktig energitjuv – en bortglömd del av husets klimatskal. Du kan ofta relativt lätt isolera altandörren för att förbättra dess egenskaper. Det är också bra att se över tätningslisterna. Fråga efter U-värdet om du ska du byta ut altandörren

Väggar

Ju mer isolering desto mindre värmeförlust och lägre u-värde.

100 mm isolering motsvarar ungefär U-värdet 0,5 W/m2K
170 mm isolering motsvarar ungefär U-värdet 0,25 W/m2K
300 mm isolering motsvarar ungefär U-värdet 0,15 W/m2K
500 mm isolering motsvarar ungefär U-värdet 0,08 W/m2K

Grund och golv

Ju mer isolering desto mindre värmeförlust och lägre u-värde. Viktigt är att om man har en platta på mark ska den inte isoleras på ovansidan eftersom då riskerar reglar som står på plattan (som är kall och nästan 100 % RF - Relativ fuktighet) att mögla. En energieffektiv platta ska ha minst 30 cm värmeisolering under sig och en kant på minst 10 cm vertikal isolering.

Nytt stöd att söka för konvertering och energieffektivisering av villor med eluppvärmning

För att minska hushållens sårbarhet för höga elpriser och minska elanvändningen i Sverige har regeringen beslutat om ett bidrag till energieffektivisering i el- eller gasuppvärmda småhus. Bidraget kan sökas mellan den 3 juli 2023 och den 1 juni 2025.

Sidan uppdaterades den 12 juli 2023