För bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Hur mycket energi använder ni i er bostadsrättsförening eller fastighet? Vilken användning har ni i jämförelse med andra liknande hus? Är huset gammalt eller nytt? Har det gjorts några renoveringar? Har ni kanske förutsättningar för solceller? De flesta flerbostadshus kan med relativt enkla åtgärder minska sitt energibehov med minst 10-20 %. Med lite större åtgärder kan man spara upp till 50 %!

Att tilläggsisolera vinden är mycket energieffektivt och betalar sig inom ett par år i minskade energikostnader. Är värmen jämnt fördelad i huset eller har vissa boende varmt och andra kallt? Man kan spara mycket energi genom att injustera värmesystemet och byta ut gamla termostater! Har ni gamla lysrör tända hela tiden i trapphusen? Genom att byta till lågenergi- eller LED-belysning och installera närvarogivare eller dimrar kan man sänka belysningskostnaden med 50 - 80%!

Boka en energigenomgång med kommunens energirådgivare!

Kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare för en enklare energigenomgång av er fastighet och få ännu fler tips och förslag på hur just ni i er förening kan sänka er energianvändning och därmed era kostnader. Vi kan tillsammans ta fram en energiplan med åtgärder på kort och lång sikt. Energi- och klimatrådgivaren kommer också gärna ut och informerar om energieffektivisering på t ex ett styrelse- eller medlemsmöte. Sedan sommaren och hösten 2021 finns det dessutom ett nytt ekonomiskt stöd att söka för energieffektiviseringsåtgärder i flerbostadshus och det är också infört ett lagstadgat ett krav på införande av IMD (individuell mätning och debitering) på värme och varmvatten i de fastigheter med sämst energiprestanda. Även dessa frågor kan energi- och klimatrådgivaren hjälpa till med.

Vi har alla ett ansvar för att minska vårt stora energiberoende, både ekonomiskt sett eftersom energipriserna mest troligt kommer att stiga framöver och miljömässigt sett för att minska vår påverkan på klimatet.

Den billigaste och miljövänligaste kilowatten är den som aldrig används!

Energirådgivningen är helt kostnadsfri, opartisk och lokalt anpassad och det innebär inte heller något krav på åtgärder från er sida. Men det kan ju vara väldigt fördelaktigt att ha kontroll över sin energianvändning och kunna minska sina energikostnader.

Det handlar alltså inte om en myndighetstillsyn och inte heller om en fullständig energikartläggning utan enbart om en kostnadsfri hjälp att identifiera områden där man kan energieffektivisera. Rådgivningen är tänkt att ge en generell överblick av nuläget och av förbättringspotentialen.

Analyser, energideklarationer och fullständiga energikartläggningar kan en energikonsult hjälpa till med. Energi- och klimatrådgivarna fungerar istället som inspiratör, bollplank och rådgivare. 

Ny lag om införande av IMD

Den 1 juli 2021 infördes krav på IMD (individuell mätning och debitering) för värme i befintliga flerbostadshus. Kravet begränsas till de energimässigt sämsta flerbostadshusen. Lagen säger att IMD för värme ska installeras i alla flerbostadshus som har sämre energiprestanda än 180 kWh per kvadratmeter uppvärmd area och per år för flerbostadshus i Norrbottens län. Kravet gäller energiprestanda räknat som primärenergital enligt Boverkets Byggregler, BBR25.

Intresserade av att installera solceller?

Nyfikna på laddinfrastruktur för elbilar?

Fler och fler köper elbil och för att vara en bostadsrättsförening i framkant kan det vara läge att installera laddstolpar. Kontakta energi- och klimatrådgivaren för en kostnadsfri information! Läs mer om elbilar här

Sidan uppdaterades den 31 januari 2024