Utbildning inom Industriteknik

Industriarbete är varierande och finns inom olika branscher. Ibland är en industriinriktning tydligt knuten till en viss plats i landet. Arbetet kan vara datorstyrda maskiner för mekanisk bearbetning, sanering av platser och lokaler efter olyckor, utsläpp eller andra oförutsedda händelser.

Längd

Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper och studietakt.

Utbildningarna kan läsas som platsförlagd. Länk till annan webbplats.

Övrigt

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen kan din studieplan kompletteras med ytterligare kurser. För mer information om kurserna kontakta studie- och yrkesvägledare.

Läromedel och eventuella skyddskläder bekostas av eleven. Utbildningarna är studiemedelsberättigad.

Inriktningar

Nedanstående länkar "Att arbeta som..." går till Skolverkets utbildningsguide.

CNC-operatör

Förkunskaper

Godkända betyg från svensk grundskola eller godkänt betyg på grundläggande nivå, delkurs 4 i svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska.

Kurser

 • Människan i industrin 1 -100 poäng-
 • Produktionskunskap 1 -100 poäng
 • Produktionsutrustning 1 -100 poäng
 • Datorstyrd produktion 1 -100 poäng
 • Tillverkningsunderlag 1 -100 poäng
 • Produktionsutrustning 2 -100 poäng
 • Materialkunskap 1 -100 poäng
 • Datorstyrd produktion 2 -100 poäng
 • Datorstyrd produktion 3 -100 poäng
 • CAD/CAM 100 poäng

Saneringstekniker

Svetsare

Förkunskaper

Godkända betyg från svensk grundskola eller godkänt betyg i SFI D.

Kurser

 • Industritekniska processer 1 -100
 • Avhjälpande underhåll 1 .100
 • Produktionskunskap 1 -100
 • Människan i industrin 1 -100 poäng
 • Produktionsutrustning 1 -100 poäng
 • Datorstyrd produktion 1 -100
 • Allmän automationsteknik -100
 • Svets grund -100 poäng
 • Materialkunskap 1 -100 poäng
 • Tillverkningsunderlag 1 -100 poäng
 • Kälsvets 1 -100 poäng

Sidan uppdaterades den 27 maj 2024