Studieformer yrkesutbildning

Platsförlagd utbildning innebär att du läser nationella yrkeskurser på gymnasienivå. Minst 15% av utbildningstiden sker på en arbetsplats och resterande är skolförlagt.

Distansutbildning innebär att du läser nationella yrkeskurser på gymnasienivå. Minst 15% av utbildningstiden sker på en arbetsplats och resterande är studier på distans.

Distansstudier kräver datorvana, kunskap i att använda delar av office-paketet, du måste ha tillgång till egen dator, internetuppkoppling, mikrofon, och webbkamera.

Lärlingsutbildning innebär att du läser nationella yrkeskurser på gymnasienivå. Minst 70% av utbildningstiden sker på en arbetsplats och 30% är skolförlagt.

  • Lärlingsutbildning är en individanpassad och yrkesinriktad utbildning.
  • Du kan själv ordna plats och då anger du det under övrigt i ansökan.
  • Vi har även möjlighet att sätta ihop en lärlingsutbildning mot yrken inom mer eller mindre ovanliga hantverksbranscher.

Kombinationsutbildning innebär att du läser yrkeskurser på gymnasienivå integrerat med SFI eller svenska som andraspråk. Utbildningen är platsförlagd.

Samtliga studieformer berättigar CSN. Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades den 6 mars 2024