Om MyKey

Är du mellan 16-25 år? Har du hoppat av skolan? Är du förälder till en hemmasittande ungdom eller ung vuxen? Längst ner på sidan hittar du intresseanmälan till MyKey.

MyKey drivs av Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen med syfte att hjälpa ungdomar och unga vuxna att bryta sin isolering och bana väg till arbetslivsinriktade insatser och därmed närma sig arbete, studier och egen försörjning.

Med tydliga mål och en tydlig ledning kan insatsen öppna upp en alternativ ingång för att etablera de kontakter deltagarna har behov av. Verksamheten erbjuder en unik insats som möter ungdomar och unga vuxna där de befinner sig, vilket ofta är i hemmet.

Namnet MyKey har inspirerats av det kinesiska ordet ki (chi) som betyder kraft. Och engelskans "my key" (min nyckel) symboliserar möjligheten att låsa upp och hitta ut. Att hitta nyckeln till framsteg och att komma framåt mot nya mål.

Om MyKey

Är du mellan 16-25 år? Har du hoppat av skolan? Är du förälder till en hemmasittande ungdom eller ung vuxen?

Hur går det till?

För att få delta i MyKey behöver du uppfylla kriterier. Om du uppfyller kriterierna skrivs ett samarbetsavtal under. Under din tid i My Key kommer du gå igenom tre faser med olika aktivteter och utmaningar.

För vårdnadshavare

För vårdnadshavare till ungdomar under 18 år.

Kontakt

Kontakta MyKey

Sidan uppdaterades den 17 maj 2024