Luleå gymnasiesärskola

För ungdomar som inte bedöms nå upp till gymnasieskolans kunskapsmål på grund av utvecklingsstörning finns gymnasiesärskola. Här kan även ungdomar gå, som har fått en begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada. Ungdomar som har gått grundsärskolan har rätt att söka gymnasiesärskola.

Alla våra gymnasieutbildningar är samlade i de olika kvarteren i Luleå Gymnasieby. 

Program

I gymnasiesärskolan har eleverna möjlighet att söka nationellt eller individuellt program. Luleå gymnasiesärskola erbjuder tre program:

Individuella programmet 

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation

Programmet för hotell,  restaurang och bageri

Insats före och efter skolan

Ungdomsfritids

Kontakt

Rektor gymnasiesärskolan
Maria Skoog
0920-45 30 00

Skolhandläggare
Berit Hansson
0920-45 30 00