Ungdomsfritids

Ungdomsfritids är en förlängd skolbarnomsorg för ungdomar mellan 13-21 år och är en särskild insats enligt Lagen om särskilt stöd och service (LSS) till vissa funktionshindrade.

Syftet är att erbjuda ungdomsfritids i anslutning till skoldagen samt under lov- och studiedagar. Verksamheten har som målsättning att ge ungdomarna möjligheter till kultur och fritidsaktiviteter tillsammans med jämnåriga kamrater samt att förberedas inför vuxenlivet och ges förutsättningar för en meningsfull fritid.

Vad kostar det och hur får man plats på ungdomsfritids?

Verksamheten är kostnadsfri förutom en fastställd avgift för måltider. Du som vårdnadshavare ansöker om plats hos LSS-handläggare, Socialförvaltningen, Luleå kommun. LSS-handläggaren beslutar om rätten till plats.

Sidan uppdaterades den 21 september 2023