Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola är en utbildning som vänder sig till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning. Den sträcker sig över fyra år och är en frivillig skolform. Den anpassade gymnasieskolan följer samma läroplan som gymnasieskolan men har egna kursplaner och ämnesområdesplaner.

Alla våra gymnasieutbildningar är samlade i de olika kvarteren i Luleå gymnasieby.

Program

I den anpassade gymnasieskolan har du möjlighet att söka nationellt eller individuellt program.

Luleås anpassade gymnasieskola erbjuder tre program:

Individuella programmet

Individuella programmet vill ge dig en god grund för yrkesliv och fortsatta studier, personlig utveckling och deltagande i samhället.

Undervisningen sker i grupp men även enskilt och utformas utifrån dina enskilda behov och förutsättningar. Undervisningen är kunskapsutmanande och utvecklande.

Ämnesområden

Följande ämnesområden ingår i individuellt program.

  • estetisk verksamhet
  • hem- och konsumentkunskap
  • idrott och hälsa
  • natur och miljö
  • individ och samhälle
  • språk och kommunikation

Undervisningen på individuella programmet kan även stimulera till att du läser kurser på ett nationellt program på den anpassade gymnasieskolan.

Programmet finns idag på kvarteret Kungsfågeln samt kvarteret Örnen.

Kontakt

Individuella programmet
Kvarteret Kungsfågeln
Repslagargatan 4
972 39 Luleå
Visa på karta Länk till annan webbplats.

Individuella programmet
Kvarteret Örnen
Skeppsbrogatan 1
972 38 Luleå
Visa på karta Länk till annan webbplats.

Rektor
Ulla Mattila
0920-45 30 00

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation

Programmet är yrkesinriktat. Efter avslutat program ska du ha kunskaper för arbete med till exempel tillsyn, underhåll och reparationer när det gäller fastigheter och anläggningar såväl utomhus som inomhus.

Arbetsplatsförlagt lärande ingår i programmet.

Programmet har sin placering i kvarteret Örnen i gymnasiebyn.

Kontakt

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
Kvarteret Örnen
Skeppsbrogatan 1
972 38 Luleå
Visa på karta Länk till annan webbplats.

Rektor
Ulla Mattila
0920-45 30 00

Programmet för hotell, restaurang och bageri

Programmet är yrkesinriktat. Efter avslutat program ska du ha kunskaper för arbete med till exempel service, matlagning och bakning samt för hantering av färskvaror och livsmedel. Arbetsplatsförlagt lärande ingår i programmet. Programmet har sin placering i kvarteret Örnen och Kungsfågeln i gymnasiebyn.

Kontakt

Programmet för hotell, restaurang och bageri
Kvarteret Örnen
Skeppsbrogatan 1
972 38 Luleå 
Visa på karta Länk till annan webbplats.

Rektor
Ulla Mattila
0920-45 30 00

Insats före och efter skolan

Kontakt

Rektor anpassade gymnasieskolan
Ulla Mattila
0920-45 30 00

Skolhandläggare
Berit Hansson
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 5 juli 2023