Sommaröppen fritidshem

Under sommarveckorna är det sommaröppen verksamhet vid ett begränsat antal fritidshem (vecka 27-31). Anmälan gör du i Tempus.

Vem har rätt till plats?

Barn som har en placering på en kommunal fritidshem och vars föräldrar arbetar eller studerar under dessa veckor har rätt till plats vid sommaröppen fritidshem. Alla barn bör ha rätt till fyra veckors sammanhängande ledighet under året.

Anmälan sommaröppen fritidshemsverksamhet

Anmäl behov senast 19 maj

Anmäl plats genom att lägga in närvarotider för vecka 27–31 i Tempus senast 19 maj.

Kom ihåg att meddela förändring

Om ditt behov ändras, kom ihåg att ändra i Tempus eller meddela ditt fritidshem.

De öppna fritidshemmen kommer i möjligaste mån att bemannas med ordinarie personal från fritidshem i Luleå kommun. Det kan inte garanteras att det finns personal från det ordinarie fritidshemmet där ditt barn går.

Sommaröppna fritidshem

Svedjeskolan

Furuparksskolan, Tallkronanskolan, Örnässkolan, Svedjeskolan, Ängsskolan och Hertsöskolan.

Tunaskolan

Tunaskolan, Persöskolan, Sunderbyskolan, Rutviksskolan, Öhemsskolan, Mariebergsskolan, Stadsöskolan, Borgmästarskolan, Alviksskolan, Antnässkolan, Ersnässkolan, Avanskolan, Måttsundsskolan och Klöverträskskolan.

Östra skolan

Östra skolan, Midskogsskolan (Montessori), Porsöskolan, Ormbergsskolan, Boskataskolan, Benzeliusskolan, Hedskolan och Mandaskolan.

Råneåskolan

I samarbete med förskolan

Vid frågor om sommaröppen fritidshemsverksamhet

Kontakta personalen på ditt ordinarie fritidshem.

Behov av omsorg på obekväm arbetstid

Ansök enligt ordinarie rutiner och riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid.

Skolskjuts/elevtransport

Precis som till ordinarie fritidshem ansvarar vårdnadshavare själv för transport till och från fritidshem.

Kontakt

Vid frågor om sommaröppen fritidshem, kontakta kundcenter.
Telefon: 0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 28 februari 2024