Om förskolan i Luleå (meänkieli)

Luulajan kunnassa on 51 kunnan esikoulua ja 9 ittenhäistä esikoulua, jokka on eri puolila koko kuntaa. Esikoulussa on esikouluopettajia ja lastenhoitajia, joitten tehtävä on ette eistää lasten oppimista joitten päämääriä ja suuntaviivoja kuvathaan esikoulun opetusplaanissa ja koululaissa. Esikoulu on ensimäinen askel Ruottin koulutussysteemissä.

Esikoulun toiminta pittää perustaa elinaijan oppimisen. Se pittää olla turvalista, hauskaa ja opetusrikasta. Oppiminen pittää perustua sekä raahvaitten ja lasten yhteistoiminthaan ja kans siihen ette lapset oppivat toisiltaan. Toiminta pittää huolehtia yksityisen hyvinvointia ja kehitystä.

Kukas saattaa hakea paikkaa esikoulussa?

Huoltajala, jolla on yli 3-vuotias lapsi, on oikeus hakea 15 tiimaa esikoulua viikossa, niin kuttuttu ylheinen esikoulupaikka. Aika ja päivä näile 15 tiimale päättää jokhainen esikoulu. Ylheinen esikoulu seuraa koulun lukuvuosiplaania, ja se ei jällaa lupapäivinä ja opiskelupäivinä.

Lapsila voipi kans joissaki taphauksissa olla oikeus esikoulupaikhaan, jos lapsela on perheen tilantheen vuoks oma tarve, eli jos lapsi tarttee erikoista esikoulun tukea omassa kehityksessä fyysisestä, psyykkisestä eli muista syistä. Hakemus vaaithaan ja kunta tekkee erikoisen kokheen jokhaisessa taphauksessa.

Huoltajila, jokka on töissä eli opiskelevat korkeampia opintoja, on oikeus hakea esikoulupaikkaa työaikana ja siittä aijasta kun net reisaavat töihin ja kotia.

Kuinkas mie haen esikoulhuun?

Hae blanketila "Ansökan om plats i kommunal förskola". Jos sie tarttet apua sinun hakemuksen kans, ota yhteyttä meihin: Mötesplatsen, Smedjegatan 17A. Jos sie ja sinun lapsi haluatta olla yhessä muitten kans päivän aikana, sie olet tervetulonen lasten ja vanhemitten Mötesplatsenhiin/Kohtauspaikhaan. Lue lissää täältä: Mötesplatsen för barn och föräldrar - Luleå kommun (lulea.se) External link. (Lasten ja vanhemitten Kohtauspaikka - Luulajan kunta (lulea.se) External link.

Lapsila, jokka on esikoulussa, ei ole oikeus koulukyythiin.

Jälkhiin kun sie olet hakenu paikkaa

Kun sie huoltajana olet tehny hakemuksen, sie saat preivin, jossa ilmotethaan, ette on olemassa paikka tarjola, mihinkä mennee vastata. Lue säänöt, jokka koskevat esikoulupaikkoja ennen kun tet hyväksyttä tarjouksen. Katto: Regler för placeringar i förskola - Luleå kommun (lulea.se) External link. (Esikoulun paikottamisen säänöt - Luulajan kunta (lulea.se) External link.

Erikoinen ruoka

Jos sinun lapsi tarttee erikoista ruokaa, sie piät hakea erikoista ruokaa, kun sie olet saanu tarjouksen esikoulun paikkaa ja sie olet hyväksyny paikan.
Information och ansökan om specialkost i förskola och skola External link. (Tietoja ja hakemus erikoisruasta esikoulussa ja koulussa)

Esikoulu Luulajassa – kestävän mailman puolesta, jossa yhteiskehitys, luovuus ja hauskaa oppimista antavat kasvun voimaa.

Sidan uppdaterades den 9 December 2022