Mötesplatsen för barn och föräldrar

Vill du och ditt barn umgås med andra på dagtid är du välkommen till oss på Mötesplatsen för barn och föräldrar (tidigare öppen förskola). Här finns även möjlighet att få hjälp och stöd i ditt föräldraskap via FöräldraSupporten.

OBS! Mötesplatsen planeras öppnas i december

Mötesplatsen för barn och föräldrar är stängd och öppnar i nya lokaler i december. På grund av att avloppsvatten trängt upp i de tidigare lokalerna och går inte att vara i.

Öppen verksamhet (tidigare öppen förskola)

Mötesplatsen är en öppen verksamhet för barn och föräldrar. Det är en plats där alla är välkomna att vistas i en miljö som uppmuntrar till lek och lärande. Som förälder ansvarar du över ditt barn och våra pedagogerna finns som stöd. 

Samtal och rådgivning

Har du som förälder funderingar ger vi möjlighet till samtal och rådgivning. Tillsammans bygger vi nätverk och skapar kontakter för att förenkla vardagslivet.
Vi har en öppen atmosfär där vi samtalar och byter erfarenheter med varandra.

Det finns fika att köpa och ett kök att använda.
Vi har sångstund varje dag klockan 10.30.

Finsktalande pedagog finns hos oss måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar.

Här finns också:

Kontakt

Vi finns på Smedjegatan 17.
Tel: 0920-45 30 00