Om förskolan i Luleå (finska)

Luulajan kunnassa on 51 kunnallista esikoulua ja 9 yksityistä esikoulua, jotka sijaitsevat ympäri kuntaa. Esikoulussa työskentelee esikoulunopettajia ja lastenhoitajia, joiden tehtävänä on edistää lasten oppimista esikoulun opetussuunnitelmassa ja koululaissa annettujen tavoitteiden ja suuntaviivojen mukaisesti. Esikoulu (förskola) on Ruotsin koulutusjärjestelmän ensimmäinen porras.

Esikoulutoiminnan tulee luoda perusta elinikäiselle oppimiselle. Sen on oltava turvallista, hauskaa ja opettavaista. Oppimisen tulee perustua aikuisten ja lasten väliseen yhteistyöhön sekä siihen, että lapset oppivat myös toisiltaan. Toiminnassa on keskeistä huolehtia kunkin yksilön hyvinvoinnista ja kehityksestä.

Kuka voi hakea paikkaa esikoulusta?

Huoltajilla, joilla on 3 vuotta täyttänyt lapsi, on oikeus hakea lapselle paikkaa esikoulusta 15 tunniksi viikossa eli sijoitusta niin kutsuttuun yleiseen esikouluun. Asianomainen esikoulu päättää, miten nämä 15 tuntia sijoitetaan eri päiville. Yleinen esikoulu noudattaa koulun lukuvuotta, eikä sen toimintaa järjestetä lomapäivinä ja henkilöstön opintopäivinä.

Lapsella voi myös tietyissä tapauksissa olla oikeus esikoulupaikkaan, jos lapsella on siihen oma tarve perheen tilanteen vuoksi tai jos lapsi tarvitsee erityistä tukea kehityksessään esikoulun muodossa fyysisistä, psyykkisistä tai muista syistä. Paikan saamiseksi tulee tällöin jättää hakemus, minkä jälkeen kunta voi myöntää paikan tapauskohtaisen harkinnan perusteella.

Huoltajilla, jotka ovat ansiotyössä tai opiskelevat korkea-asteella, on oikeus hakea lapselleen esikoulupaikkaa työskentelyajoikseen sekä niiksi ajoiksi, jotka huoltajilta kuluvat työ-/opiskelupaikalle kulkemiseen ja sieltä palaamiseen.

Miten haen paikkaa esikoulusta?

Hae paikkaa lomakkeella ”Ansökan om plats i kommunal förskola” (paikan hakeminen kunnallisesta esikoulusta). Jos tarvitset apua hakemukseesi liittyen, ota yhteyttä Mötesplatsen-kohtaamispaikkaan, joka toimii osoitteessa Smedjegatan 17A. Jos sinä ja lapsesi haluatte seurustella päiväaikaan muiden kanssa, olette tervetulleet Mötesplatsen för barn och föräldrar -kohtaamispaikkaan. Lue lisää täältä: Kohtaamispaikka lapsille ja vanhemmille – Luulajan kunta (lulea.se) Linkki toiselle sivustolle.

Esikoulua käyvät lapset eivät ole oikeutettuja koulukuljetuksiin.

Hakemuksen jättämisen jälkeen

Sen jälkeen kun olet huoltajana jättänyt hakemuksen, saat kirjeellä paikkatarjouksen, johon sinun täytyy vastata. Lue esikoulupaikkaa koskevat säännökset läpi, ennen kuin hyväksyt tarjotun paikan. Löydät ne täältä: Esikoulusijoitusta koskevat säännöt – Luulajan kunta (lulea.se) Linkki toiselle sivustolle.

Erityisruokavaliot

Jos lapsesi tarvitsee erityisruokavaliota, sinun tulee hakea erityisruokavaliota sen jälkeen, kun olet hyväksynyt saamasi esikoulupaikkatarjouksen.
Tietoa ja hakemus erityisruokavaliosta esikoulussa ja koulussa Linkki toiselle sivustolle.

Esikoulu Luulajassa – edistää kestävää maailmaa, jossa osallisuus, luovuus ja mielekäs oppiminen antavat kasvuvoima

Sidan uppdaterades den 9 joulukuuta 2022