Kriterier för kulturbidrag

Luleå kommun ska tillsammans med civilsamhället utveckla och inspirera till ett varierat kulturutbud för alla.

Genom kulturbidragen ska kultur- och fritidsnämnden verka för ett bra kulturklimat med barn och unga, mångfald och jämställdhet som prioriterade områden. På det sättet ska Luleås många och unika förutsättningar synliggöras och skapa en fortsatt spännande och levande kulturstad.

Bidragen kan sökas när som helst under året.

Kriterier kulturbidrag

För att stärka och utveckla Luleås kultur beviljar kultur- och fritidsnämnden bidrag som:

 • Uppmuntrar alla till att delta i och skapa kultur
 • Prioriterar barn och unga
 • Uppmuntrar till mångfald och nytänkande produktion som når ut till och inkluderar ny publik genom att stärka HBTQ+, funktionsvarierade- och andra normbrytande gruppers roll i kulturlivet
 • Uppmuntrar till ett jämställt deltagande i kulturlivet
 • Bevarar och utvecklar Luleå kommuns kultur- och miljöhistoria

Kulturbidrag föreningar

Bidraget kan sökas av dig som till exempel vill arrangera ett kulturprogram, starta en verksamhet eller utveckla en projektidé. Bidraget kan sökas av civilsamhället. Arrangemangsbidrag är en förlustgaranti.

Kriterier

 • Bidrag ges till offentlig verksamhet där syftet är kulturell aktivitet
 • Bidrag beviljas endast i förhand efter att arrangemanget eller projektet har genomgått en ekonomisk prövning
 • Det går inte att ansöka om ett bidrag om den sökta aktiviteten redan är planerad i en verksamhetsbidragsansökan (se rubriken ”Verksamhetsbidrag”)

Kulturbidrag beviljas för exempelvis:

 • Arvode för artister
 • Resekostnader för artister/medverkande i arrangemanget eller projektet
 • Kostnader för ljud och ljus
 • Kostnader för marknadsföring
 • Kostnader för lokalhyra

Kulturbidrag beviljas inte för exempelvis:

 • Arvode för arrangörer
 • Resekostnader för arrangörer
 • Stödgalor eller andra arrangemang för välgörande ändamål
 • Intern föreningsverksamhet
 • Arrangemang i anslutning till möten (tex. årsmöte)
 • Produktion och utgivning av litteratur, tidningar, tidskrifter, CDs och film
 • Produktion och sändning av radio- och tvprogram
 • Administration
 • Annan förvaltning, välgörenhet, religiös eller politisk organisation

Verksamhetsbidrag kultur

Verksamhetsbidrag kan både producerande och arrangerande kulturföreningar söka. Bidraget syftar till att bibehålla och framförallt utveckla Luleå kommuns kulturutbud. Med ett verksamhetsbidrag ska en kulturförenings långsiktiga planering av verksamheten underlättas.

Kriterier

 • Verksamheten ska berika Luleås kulturliv
 • Verksamheten ska verka som en ideell förening med stadgar, styrelse, verksamhetsplanering och arrangera återkommande årsmöten med verksamhetsbeskrivning samt revisionsberättelse
 • Bifoga en verksamhetsplan och budget för kommande år, föreningens senaste verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, revisionsberättelse och även styrelseuppgifter
 • Föreningen ska klargöra sitt perspektiv och arbete med jämställdhet, barn och unga och mångfald. Dessa områden kommer även att innefattas i redovisningen för erhållet verksamhetsbidrag

När kan jag söka verksamhetsbidrag?

Ansökan för 2024 öppnas i vårt bidrags-och bokningssystem Interbook GoLänk till annan webbplats.Länk till extern webbplats Länk till annan webbplats. den 15 augusti 2023 och måste vara mottagen senast 15 september, 2023.

Beslut efter ansökan

Oavsett vilket bidrag du söker är det viktigt att komma ihåg att de tar olika lång tid att behandlas, beroende på hur mycket pengar du söker.

Det finns två olika typer av beslut:

1. Beslut av tjänsteperson:
Söker du upp till 1 prisbasbelopp tas ett beslut av en tjänsteperson och meddelas senast två veckor efter att ansökan är inskickad. Med reservation för fördröjning. Prisbasbeloppet för gällande år hittar du här: Prisbasbeloppet Länk till annan webbplats.

2. Beslut av kultur- och fritidsnämnden
Söker du mer än ett prisbasbelopp behandlas ansökan av kultur- och frtidsnämnden och meddelas tidigast sex veckor efter att ansökan är inskickad. Med reservation för fördröjning.

Kontakt

Telefon: 0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 17 februari 2023