Snurra på bord

Bidrag för kulturaktiviteter

Här hittar du information om vilka bidrag som finns att söka och hur ansökan går till. Bidragen riktar sig till föreningar verksamma inom Luleå kommun.

Genom kulturbidragen ska kultur- och fritidsnämnden verka för ett bra kulturklimat med barn och unga, mångfald och jämställdhet som prioriterade områden. På det sättet ska Luleås många och unika förutsättningar synliggöras och skapa en fortsatt spännande och levande kulturstad.

För att stärka och utveckla Luleås kultur beviljar kultur- och fritidsnämnden bidrag som:

 • Uppmuntrar alla till att delta i och skapa kultur
 • Prioriterar barn och unga
 • Uppmuntrar till mångfald och nytänkande produktion som når ut till och inkluderar ny publik genom att stärka HBTQ+, funktionsvarierade- och andra normbrytande gruppers roll i kulturlivet
 • Uppmuntrar till ett jämställt deltagande i kulturlivet
 • Bevarar och utvecklar Luleå kommuns kultur- och miljöhistoria

Dessa kulturbidrag finns att söka:

Bidraget kan sökas av dig som till exempel vill arrangera ett kulturprogram eller utveckla en projektidé. Bidraget kan sökas av civilsamhället. Kulturbidrag är en förlustgaranti. Tänk på att söka bidraget i god tid innan arrangemanget, med hänsyn till beslutsförfarandet nedan.

Det finns två olika typer av beslut:

1. Beslut av tjänsteperson
Söker du upp till 1 prisbasbelopp tas ett beslut av en tjänsteperson och meddelas ca två veckor efter att ansökan är inskickad. Med reservation för fördröjning. Prisbasbeloppet för gällande år hittar du här: Prisbasbeloppet Länk till annan webbplats.

2. Beslut av kultur- och fritidsnämnden
Söker du mer än ett prisbasbelopp behandlas ansökan av kultur- och fritidsnämnden och meddelas tidigast sex veckor efter att ansökan är inskickad. Med reservation för fördröjning.

Kriterier

 • Bidrag ges till offentlig verksamhet där syftet är kulturell aktivitet
 • Bidrag beviljas endast i förhand efter att arrangemanget eller projektet har genomgått en ekonomisk prövning
 • Det går inte att ansöka om ett bidrag om den sökta aktiviteten redan är planerad i en verksamhetsbidragsansökan

Kulturbidrag beviljas för exempelvis:

 • Arvode för artister
 • Resekostnader för artister/medverkande i arrangemanget eller projektet
 • Kostnader för ljud och ljus
 • Kostnader för marknadsföring
 • Kostnader för lokalhyra

Kulturbidrag beviljas inte för exempelvis:

 • Arvode för arrangörer
 • Resekostnader för arrangörer
 • Stödgalor eller andra arrangemang för välgörande ändamål
 • Intern föreningsverksamhet
 • Förtäring
 • Arrangemang i anslutning till möten (tex. årsmöte)
 • Produktion och utgivning av litteratur, tidningar, tidskrifter, CDs och film
 • Produktion och sändning av radio- och tvprogram
 • Administration
 • Annan förvaltning, välgörenhet, religiös eller politisk organisation

När kan vi söka kulturbidrag?

Kulturbidrag går att söka löpande genom vårt bidrags-och bokningssystem Interbook Go Länk till annan webbplats..

Verksamhetsbidrag kan både producerande och arrangerande kulturföreningar söka. Bidraget syftar till att bibehålla och framförallt utveckla Luleå kommuns kulturutbud. Med ett verksamhetsbidrag ska en kulturförenings långsiktiga planering av verksamheten underlättas.

Kriterier

 • Verksamheten ska berika Luleås kulturliv
 • Verksamheten ska verka som en ideell förening med stadgar, styrelse, verksamhetsplanering och arrangera återkommande årsmöten med verksamhetsbeskrivning samt revisionsberättelse
 • Bifoga en verksamhetsplan och budget för kommande år, föreningens senaste verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, revisionsberättelse och även styrelseuppgifter
 • Föreningen ska klargöra sitt perspektiv och arbete med jämställdhet, barn och unga och mångfald. Dessa områden kommer även att innefattas i redovisningen för erhållet verksamhetsbidrag

När kan vi söka verksamhetsbidrag?

Ansökan för 2025 öppnas i vårt bidrags-och bokningssystem Interbook Go Länk till annan webbplats. den 15 augusti 2024 och ska vara mottagen senast 15 september, 2024.

 

Sidan uppdaterades den 1 mars 2024