Barn tittar mot solen, låtsas vara superhjälte

Bidrag för sociala investeringar

Hälsan generellt bland befolkningen i Luleå kommun är god. Men det finns skillnader i hälsa mellan män och kvinnor, grupper och geografiska områden. Insatser för att öka folkhälsan handlar om att ge förutsättningar för såväl levnadsförhållanden som för levnadsvanor. Det som ger mest effekt på folkhälsan är generella insatser men de bör utformas så att de även når de som har större behov.

För att minska skillnader i hälsa i kommunen har kommunfullmäktige avsatt särskilda medel med totalt 4 miljoner kronor årligen för sociala investeringar varav maximalt 1 mkr kronor är avsatt för Folkhälsoinsatser. Av dessa finns det varje år 150 000 kr att söka för mindre projekt vid kultur- och fritidsförvaltningen. Upp till 30 000 kr per projekt.

Genom dessa särskilda medel vill kommunen stimulera till nytänkande och ökad samverkan samtidigt som kommunala kostnader minskar och mänskliga vinster görs. Projekt som tas fram ska vara i linje med kommunens övergripande mål.

Om er förening ännu inte är registrerad på Interbook Go kontakta kultur- och fritidsförvaltningsens handläggare via kundcenter på 0920 - 45 30 00.

  1. Föreningen utser en behörig person som ansvarar för alla bidragsansökningar.
  2. Beslutet (med personens namn och e-postadress) protokollförs och skickas in digitalt till Kultur- och fritidsförvaltningen.
  3. Därefter får personen användarnamn och lösenord till det elektroniska bidragssystemet Interbook och föreningen kan göra sin ansökan.

Är er förening redan registrerad på Interbook Go kan ni själva ändra eller lägga till ytterligare personer som ansvarar för era bidragsansökningar.

Telefon: 0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 19 januari 2024