Lämna synpunkter på Utvecklingsplan Porsön

Du kan lämna synpunkter på utvecklingsplanen mellan 22 november 2021 - 31 januari 2022.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Sidan uppdaterades den 19 november 2021